Het Grondwettelijk Hof heeft zijn arrest gepubliceerd over de terugdraaiende teller bij zonnepanelen.
Wij zijn het arrest volop aan het analyseren en brengen u in de komende dagen verder op de hoogte via onze website.

Persbericht Grondwettelijk Hof

Zonnepanelen gekeurd voor eind 2020

De energiefactuur van een zonnepaneleneigenaar

Zonnepanelen betekenen een forse investering van duizenden euro’s. Maar ze zorgen ook voor lagere energiefacturen: een deel van de energie die u verbruikt, produceert u immers zelf en moet u niet aankopen bij uw energieleverancier. Wat staat op de factuur van een zonnepaneleneigenaar en waarvoor betaalt hij?

Prosumententarief voor zonnepanelen die gekeurd zijn voor eind 2020

Eigenaars van zonnepanelen maken ook gebruik van het elektriciteitsnet. Ze nemen stroom af van het net op momenten dat hun zonnepanelen onvoldoende energie opwekken, ze injecteren stroom op het net op momenten dat hun zonnepanelen energie opwekken die ze zelf niet onmiddellijk verbruiken. Om ook eigenaars van zonnepanelen bij te laten dragen voor het gebruik van het distributienet betalen zij het prosumentarief.

De digitale meter en de zonnepaneleneigenaar

De  digitale meter  verandert het één en ander voor zonnepaneleneigenaars. Conform het decreet blijft wie voor eind 2020 zonnepanelen liet plaatsen, 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ in combinatie met het  prosumententarief . Let op, wij dienden een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof, voor het deel nettarieven. Er zijn ook andere partijen die een beroep indienden, waardoor gans het principe van de terugdraaiende teller op de helling staat. Zodra u een digitale meter hebt, kan u ook overstappen naar een ander nettariefsysteem. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan nettarieven op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordelig.

Terugleveringscontracten digitale meter

De elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net zal u vanaf 2021 kunnen verkopen. Vanaf dan kan u een terugleveringscontract afsluiten. 

Toekomst nettarieven

Mogelijk zal de impact van de invoering van het capaciteitstarief afhangen van het moment waarop u uw PV-panelen in dienst heeft genomen.