Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).
 

Doe de V-test voor bedrijven!

U kunt via de V-Test® een leveranciersvergelijking uitvoeren op basis van het elektriciteits- en aardgasverbruik op uw afrekening.

Voorwaarden voor het uitvoeren van de V-test

Voor elektriciteit

  • u bent een professionele jaargemeten elektriciteitsafnemer op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA
  • u hebt een verbruik van maximaal 59.999 kWh (m.a.w. < 60 MWh)

Voor aardgas

  • u bent een professionele jaargemeten aardgasafnemer met een lage drukaansluiting
  • u hebt een verbruik van maximaal 149.999 kWh (m.a.w. < 150 MWh)

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een offerte op maat bij de leveranciers aanvragen. De contactgegevens van de leveranciers vindt u via op de pagina Contacteer een energieleverancier
 

Vergelijk het resultaat van de V-test met uw huidige contract

Opgelet: het is niet omdat u in de resultaattabel van de V-test uw huidige product terugvindt, dat dit contract u dezelfde voorwaarden biedt als uw huidige contract. Hiervoor moet u teruggrijpen naar het contract en eventuele brieven waarop de verlengingstarieven vermeld zijn. Meer info over verleningstarieven

Vaak pakken syndici uit met een zogenaamd raamcontract met kortingen dat zij bedongen hebben en dat als de beste keuze wordt voorgesteld. Vergelijken is de boodschap; dat de beste aanbieder het mag halen!

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700