Werkmaatschappijen

Distributienetbeheerders kunnen voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen een beroep doen op een aparte rechtspersoon, ‘werkmaatschappij’ genoemd (zie artikel 4.1.5 Energiedecreet). Hiertoe moeten zij een voorafgaande toestemming verkrijgen van de VREG. Een werkmaatschappij moet aan gelijkaardige voorwaarden voldoen als een netbeheerder. Deze voorwaarden werden vastgelegd in het Energiebesluit. Vooraleer de VREG de distributienetbeheerder toestemming geeft om een beroep te doen op een werkmaatschappij, onderzoekt hij dus of aan deze voorwaarden voldaan is.
Ook de procedure om toestemming te krijgen, als netbeheerder, om een beroep te doen op een werkmaatschappij, wordt in het Energiebesluit bepaald.


Volgende werkmaatschappijen zijn in het Vlaamse Gewest actief:

EANDIS is de werkmaatschappij waarop volgende distributienetbeheerders een beroep doen: IMEWO, INTERGEM, GASELWEST, IVERLEK, IMEA, IVEKA en SIBELGAS.
De VREG gaf zijn toestemming hiervoor initieel bij beslissing van 29 oktober 2009 (BESL-2009-217). Deze toestemming kan maximaal gelden voor de termijn van aanwijzing van de distributienetbeheerder, en eindigde bijgevolg van rechtswege bij het beëindigen van de aanwijzingen van de genoemde netbeheerders als elektriciteitsdistributienetbeheerder, op 5 september 2014. Na aanvraag daartoe werd de toestemming hernieuwd bij beslissing van de VREG van 24 februari 2015 (BESL-2015-11), voor de duur die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van de netbeheerders als elektriciteitsdistributienetbeheerder.

INFRAX LIMBURG is de werkmaatschappij waarop Inter-energa een beroep doet. Hiervoor gaf de VREG toestemming bij beslissing van 30 juni 2009 (BESL-2009-134). Deze toestemming kan maximaal gelden voor de termijn van aanwijzing van de distributienetbeheerder, en eindigde bijgevolg van rechtswege bij het beëindigen van de aanwijzingen van Inter-energa als elektriciteitsdistributienetbeheerder, op 5 september 2014. 

INFRAX is de werkmaatschappij waarop volgende distributienetbeheerders een beroep doen: PBE, Infrax West, IVEG en Inter-energa. De VREG gaf zijn toestemming hiervoor initieel:

  • voor Infrax West (vroeger: WVEM), Inter-energa en IVEG: bij beslissing van 22 juli 2008 (BESL-2008-140)
  • voor PBE: bij beslissing van 23 juli 2010 (BESL-2010-142)

Deze toestemming kan maximaal gelden voor de termijn van aanwijzing van de distributienetbeheerder, en eindigde bijgevolg van rechtswege bij het beëindigen van de aanwijzingen van de genoemde netbeheerders als elektriciteitsdistributienetbeheerder, op 5 september 2014. Na aanvraag daartoe werd de toestemming hernieuwd bij beslissing van de VREG van 24 februari 2015 (BESL-2015-12), voor de duur die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van de netbeheerders als elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700