Welke facturen zijn er?

Er zijn 3 types facturen: de voorschotfactuur, de jaarafrekening en de slotafrekening.

Voorschotfactuur

Een voorschotfactuur is een schatting die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op uw verbruikshistoriek van de afgelopen 3 jaar. U betaalt uw voorschot ofwel maandelijks, tweemaandelijks of elke 3 maanden.

U kan uw voorschotbedrag laten aanpassen door uw leverancier als daar goede redenen voor zijn:

  • u bewoont uw woning tijdelijk niet
  • u hebt extra toestellen gekocht waardoor u meer verbruikt
  • u hebt zonnepanelen geplaatst
  • ...

Als uw energieleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen moet hij dit voldoende motiveren.

Jaarafrekening

Een afrekening is gebaseerd op een meteropname die jaarlijks gebeurt door ofwel een meteropnemer of door uzelf.

Uw leverancier stelt de afrekening op aan de hand van de meterstanden die uw netbeheerder hem bezorgt. Daarom stuurt uw netbeheerder tweejaarlijks een meteropnemer en in de tussenliggende jaren een meteropnamekaart. Meer informatie over de meteropname

Een afrekening dient om het verschil te corrigeren tussen uw betaalde voorschotten (gebaseerd op een geschat verbruik) en de kosten voor uw werkelijk verbruik.

  • als u meer hebt verbruikt dan geschat, moet u bijbetalen.
  • als u minder hebt verbruikt dan geschat, krijgt u geld terug. Soms wordt dit bedrag verrekend bij uw volgende voorschotten.

Slotfactuur

Een slotfactuur is gebaseerd op een meteropname die uzelf doet en wordt opgemaakt door uw leverancier naar aanleiding van een verhuizing of bij het veranderen van leverancier.

Deze factuur is gebaseerd op een meteropname en regelt de betaling van het energieverbruik voor uw vorige woning of het verbruik bij uw vorige energieleverancier.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700