Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis of uw onderneming en voor de daarbij geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.

Het gaat om de kosten om de elektriciteits- en aardgasdistributienetten aan te leggen, te ontwikkelen, te onderhouden en uit te breiden. Ze omvatten alle reële kosten voor het beheer van de distributienetten plus een redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

In het tarief zitten ook heel wat kosten die de netbeheerders moeten maken op basis van beleidsbeslissingen van de federale en Vlaamse Regering: o.a. groenestroomcertificaten aan minimumprijzen opkopen, subsidies en steun voor energiebesparende maatregelen toekennen, ...

 

 

Wat zijn distributienetbeheerders?

Meer info over de taken en de rol van de distributienetbeheerders in het energielandschap.

Wie betaalt distributienettarieven?

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas moet nettarieven betalen, zowel om elektriciteit te verbruiken (afname) als elektriciteit op het net te zetten ( injectie). Dat gaat zowel over gezinnen, zelfstandigen als kleine en grote bedrijven.

Sinds juli 2015 betalen ook de prosumenten (consumenten die zelf energie produceren) met terugdraaiende teller mee voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Behalve in het geval van netto stroomafname (= afgenomen hoeveelheid energie – geïnjecteerde hoeveelheid energie) betaalden zij niet mee voor het gebruik van het net. Op die manier draagt iedere netgebruiker op een evenredige manier bij aan de kosten van het gebruik van het net.

Waarom betalen niet alle Vlamingen evenveel voor het gebruik van de netten?

De distributienettarieven weerspiegelen de kosten van de distributienetbeheerder, verdeeld over de klantengroepen (laagspanning, middenspanning, …) en volgens de verwachte verbruikvolumes van de klanten van de distributienetbeheerder. De kosten, het soort klanten en het energieverbruik van de klanten spelen dus allemaal mee in de vaststelling van het tarief. Dat zorgt voor verschillen.

Belangrijk is echter dat de distributienettarieven per distributienetbeheerder zijn kosten weerspiegelen. Men betaalt m.a.w. wat het kost. De kosten wordt o.a. bepaald door de waarde van het netwerk van de distributienetbeheerder (afschrijvingskosten en kapitaalkosten), dus de investeringen die hij heeft gedaan. Daarnaast zijn er nog de andere kosten, zoals de operationele kosten.

De verschillen hangen ook samen met de omvang van de openbaredienstverplichtingen die opgelegd zijn aan de netbeheerders. De belangrijkste is de verplichting van de netbeheerders om steuncertificaten tegen vastgelegde minimumprijzen op te kopen.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700