Wat staat er in een energiecontract?

Een energiecontract geeft de verbintenissen van een energieverbruiker ten opzichte van zijn energieleverancier weer. Het bestaat meestal uit:

  • het contract zelf met de gegevens van de klant en de aansluiting (naam, adres, EAN-code…)
  • de Algemene Voorwaarden die de rechten en plichten van de leverancier en de klant beschrijven
  • een tariefkaart waarop staat toegelicht welk bedrag de leverancier zal aanrekenen, hoe de prijs is samengesteld en hoe variabele prijzen kunnen evolueren.
U kan de Algemene Voorwaarden en de tariefkaarten vinden op de websites van de leveranciers.
 

Belangrijk

Raadpleeg in het energiecontract zeker de bepalingen in verband met de looptijd van het contract, de opzegtermijn, de gehanteerde prijzen, de mogelijkheid voor de leverancier tot het eisen van een waarborg

Er zijn verschillende verplichtingen opgelegd aan de leveranciers in het voordeel van de consument

Consumenten zijn natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden energie afnemen.

Looptijd

Een contract van bepaalde duur kon u tot voor 13 september 2012 enkel 1, 2 of 3 maanden voor de einddatum opzeggen door een contract met een andere leverancier te tekenen. Sinds die datum kan u gratis van leverancier veranderen mits u rekening houdt met een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat u nog één maand klant blijft bij uw oude leverancier en dat uw nieuwe leverancier u begint te leveren na één maand. Contracten van onbepaalde duur kan u ook op elk moment gratis beëindigen door een nieuw contract te sluiten met een andere leverancier. Ook hier geldt één maand opzeg.
 

Prijzen en parameters

Het contract bepaalt o.a. aan welke parameters de prijs verbonden is. Als een onderdeel van de prijs duurder of goedkoper wordt (bv. olie, aardgas, uranium, …), dan wordt de variabele prijs automatisch aangepast en betaalt u meer of minder. Verder vermeldt het contract ook de stand van deze parameters en de berekeningswijze voor de mogelijke evolutie van de prijs.
 

Voorschot

Het contract bevat een duidelijke omschrijving van de berekening van de voorschotfacturen.
 

Waarborg

Leveranciers mogen enkel een waarborg eisen als de voorwaarden ervan nauwkeurig en objectief beschreven staan in het contract.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700