Wat moet u doen als uw bedrijf verhuist?

Als u verhuist met uw bedrijf, neemt u in principe uw energiecontract mee naar uw nieuwe adres. U kan ook een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier kiezen. Wat u ook doet, vergeet niet uw huidige en/of nieuwe energieleverancier(s) te verwittigen.

Als u verhuist met uw bedrijf moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee energieleveranciers hebt, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw energieleverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op het oude adres. Hij start ook de facturatie op voor het nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van het oude en nieuwe adres van uw bedrijf.

Om uw leverancier(s) te verwittigen gebruikt u best verhuisformulieren of energieovernamedocumenten. Deze documenten gebruikt u om de meterstanden van het oude en nieuwe adres van uw bedrijf te noteren en over te maken aan uw leverancier.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700