Wat moet u doen als u verhuist?

Als u verhuist, neemt u in principe uw energiecontract mee naar uw nieuwe adres. U kan ook een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier kiezen. Wat u ook doet, vergeet niet uw huidige en/of nieuwe energieleverancier(s) te verwittigen.

Als u nog geen leverancier hebt, moet u een leverancier zoeken en een energiecontract sluiten. Energie verbruiken zonder contract is strafbaar.

Als u verhuist, moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee energieleveranciers hebt, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw energieleverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op uw oude adres. Hij start ook de facturatie op voor uw nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van uw oude en nieuwe adres.

Om uw leverancier(s) te verwittigen gebruikt u best verhuisformulieren of energieovernamedocumenten. Deze documenten gebruikt u om de meterstanden van uw oude en nieuwe adres te noteren en over te maken aan uw leverancier. U kan ze ook gebruiken om de meterstanden door te geven bij een echtscheiding (bijvoorbeeld: het contract staat op uw naam, maar u verlaat de woning) of bij een overlijden (bijvoorbeeld: uw alleenstaande ouder is recent overleden en u wil dit regelen met zijn energieleverancier).

De VREG heeft een handige verhuisfolder opgemaakt met een aantal praktische tips. U kan de verhuisfolder downloaden of bestellen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700