Wat met de stroom die u produceert?

Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Dit gebeurt door de plaatsing van een terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn.

Draait uw teller niet terug, neem dan contact op met uw netbeheerder. Een aanpassing van de bestaande meetinstallatie is gratis.

Er zijn wel enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden om de terugdraaiende teller optimaal te benutten.

Eigenaars van installaties groter dan 10 kW hebben geen recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in rekening te brengen van de afname. Zij moeten een apart toegangspunt en een aparte meting bij de netbeheerder aanvragen voor afname van elektriciteit enerzijds en injectie van elektriciteit op het net anderzijds. Ze zijn bovendien verplicht een contract af te sluiten met een evenwichtsverantwoordelijke voor hun toegangspunt van injectie. Zolang dat niet in orde is, zal de netbeheerder geen groenestroomcertificaten uitbetalen.

Soms verbruikt u niet alle elektriciteit die door uw zonnepanelen opgewekt wordt. Stel dat u bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net.
Dankzij een terugdraaiende teller bespaart u op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die u op een ander moment van het net afneemt.
Het verbruik op een teller die teruggedraaid is, wordt op uw elektriciteitsfactuur afgerond naar 0. Dus -1.000 kWh wordt op uw factuur aangerekend als 0 kWh. Aan de meterstand op uw teller verandert niets. Die is het beginpunt voor een volgende meteropname.
U wil veranderen van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter? U wil van leverancier veranderen? … Veranderen van energieleverancier heeft geen invloed op de uitbetaling of op de looptijd van uw groenestroomcertificaten.
Dit komt meestal doordat de spanning aan de uitgang van de omvormer te hoog is. Als dat gebeurt wordt de omvormer automatisch afgeschakeld omwille van de veiligheid. Uw zonnepanelen kunnen dan geen elektriciteit meer opwekken, wat jammer is voor het milieu én voor de rentabiliteit van uw installatie.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700