Wat houden de energiebesparingstesten in?

Vaak wordt energiebesparing als één van de belangrijkste voordelen van een slimme meter gezien. De slimme meter op zich zet natuurlijk niet aan tot besparing. Het ontvangen van verbruiksinformatie waardoor u meer inzicht krijgt in de hoogte en tijdstippen van uw verbruik en de daaruit voorvloeiende gedragsverandering kunnen wel leiden tot besparing.

Om een idee te krijgen van welke terugkoppeling van informatie het meest besparing (gedragsverandering) uitlokt worden er testen gedaan.

Los van het feit dat iedereen met een slimme meter vrij zijn verbruik kan bekijken (op vraag via brief of via de webportal van Eandis of Infrax) krijgen bepaalde mensen op regelmatige tijdstippen overzichten van het verbruik van de afgelopen periode. Andere groepen van mensen krijgen naast de verbruiksinformatie ook besparingstips. Na een bepaalde tijd wordt gekeken welke van de twee groepen het meest heeft bespaard. Op die manier kan men nagaan of het geven van informatie op zich al aanzet tot besparing of dat het geven van informatie in combinatie met het geven van besparingstips tot een hogere besparing leidt.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700