Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is het tarief dat sinds 1 juli 2015 wordt aangerekend aan consumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens) én een terugdraaiende teller voor het gebruik van het distributienet. Het prosumententarief is een distributienettarief en geen belasting.

De prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken) droegen vroeger niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700