Wat is een slim net?

Een slim net is een elektriciteitsnetwerk dat op een kosten-efficiënte manier het gedrag en de acties van alle gebruikers aangesloten op dit net integreert: producenten, consumenten en netgebruikers die zowel produceren als consumeren (= prosumenten). Door gebruik te maken van nieuwe technologieën vergemakkelijkt een slim net de integratie van (lokaal opgewekte) hernieuwbare energie en het bijhorende tweerichtingsverkeer van elektriciteit (van de producent naar de consument en omgekeerd) en maakt het een efficiënter gebruik van de huidige elektriciteitsinfrastructuur mogelijk. Op deze manier zorgt een slim net voor een economisch efficiënt, duurzaam elektriciteitssysteem met beperkte verliezen en een hoge leveringszekerheid en –kwaliteit.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700