Wat als u uw meterstanden niet doorgeeft?

Als u uw meterstanden niet doorgeeft, maakt uw netbeheerder (Eandis of Infrax, afhankelijk van waar u woont) een schatting. U wil uiteraard liever een afrekening die gebaseerd is op de correcte, werkelijke meterstanden.

Wanneer moet u meterstanden doorgeven? U moet uw meterstanden altijd op vraag van uw netbeheerder doorgeven, maar in bepaalde gevallen moet u zelf het initiatief nemen om uw meterstanden door te geven aan uw leverancier in plaats van uw netbeheerder.

We moedigen de leveranciers aan om op hun afrekeningen te vermelden of de meterstanden al dan niet geschat zijn. U kan dan snel actie ondernemen om de meterstanden te laten corrigeren.

In geval van een gewone schatting kan onderstaande boodschap (of gelijkaardig) op de afrekening staan:

Opgelet: De meterstand(en) op deze factuur is (zijn) geschat en dat kan in uw nadeel zijn! U kan alsnog uw werkelijke meterstanden doorgeven aan uw netbeheerder.

  • Geef altijd uw meterstanden aan uw netbeheerder door als hij hierom vraagt (bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname of een leverancierswissel). U doet dit niet? Dan schat uw netbeheerder uw meterstanden en is uw factuur niet gebaseerd op uw daadwerkelijke verbruik.
  • Als u verhuist, bezorg uw energieleverancier dan uw meterstanden via een energieovernamedocument (getekend door de twee partijen).

Als de meterstanden meermaals geschat zijn, kan onderstaande boodschap (of gelijkaardig) op de afrekening staan:

  • Opgelet: De meterstand(en) op deze factuur is (zijn) gebaseerd op opeenvolgende schattingen en kunnen bijgevolg verschillen van uw werkelijke meterstanden. Dat kan u geld kosten! Contacteer snel uw netbeheerder!
  • U moet altijd uw meterstanden aan uw netbeheerder doorgeven als hij hierom vraagt. U hebt dat niet gedaan waardoor uw meterstand(en) herhaaldelijk werden geschat. Contacteer daarom snel uw netbeheerder om een afspraak te maken zodat uw verbruik juist kan worden opgenomen.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700