Wat als u niet betaalt?

Gezinnen die hun energiefactuur niet kunnen betalen, worden niet dadelijk afgesloten. Als u niet reageert op de herinneringsbrief en de ingebrekestelling van uw leverancier mag deze uw contract opzeggen. Als u niet tijdig een nieuwe leverancier vindt, neemt de netbeheerder de levering over. Als u ook bij de netbeheerder niet correct betaalt, plaats deze een budgetmeter. 

Voor bedrijven geldt deze bescherming echter niet: zij kunnen wel dadelijk worden afgesloten. 

Energie is niet gratis en elk gezin moet betalen voor zijn verbruik. U bent dus verplicht uw facturen voor energie te betalen.
Huishoudelijke afnemers worden bij wanbetaling beschermd tegen afsluiting. Voor zelfstandigen en (kleine) bedrijven, dus professionele verbruikers, is dat niet het geval. Als zij hun factuur niet correct betalen, mag de leverancier het contract opzeggen.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700