Wat als u niet akkoord gaat met uw factuur?

Eerst moet duidelijk zijn welk aspect van de factuur u betwist.

  • Gaat u niet akkoord met de vermelde meterstanden?
  • Is de aangerekende energieprijs volgens u niet correct?
  • De nettarieven en/of heffingen die vermeld staan op uw afrekening zijn niet correct?

Voor u een klacht kan indienen bij de Ombudsdienst voor Energie moet u eerst het probleem schriftelijk aankaarten (brief of e-mail) bij uw leverancier of netbeheerder.

Als u dat gedaan heeft en u gaat niet akkoord met het antwoord dat u ontvangen heeft, kan u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700