Wat als u als gezin uw energiefactuur niet betaalt?

Energie is niet gratis en elk gezin moet betalen voor zijn verbruik. U bent dus verplicht uw facturen voor energie te betalen.

Een factuur protesteren

Als u denkt dat uw factuur niet correct is, kan u best de factuur protesteren. Een factuur protesteren of betwisten betekent dat u aan uw leverancier laat weten dat u niet akkoord bent met de factuur.
 

Het is aan te raden een foute of onterechte factuur zo snel mogelijk te betwisten. Als u dit niet doet, kan dit soms leiden tot het vermoeden van aanvaarding van de factuur. Tijdig protesteren kan extra kosten van de deurwaarder of het incassobureau helpen vermijden.

Om een factuur correct te protesteren doet u best het volgende:

 • Reageer zo snel mogelijk: in principe moet u een factuur onmiddellijk of zo snel mogelijk na ontvangst betwisten.
 • Protesteer schriftelijk: een factuur protesteren doet u best schriftelijk en bij voorkeur via een aangetekende brief naar uw leverancier waarin u zegt welk deel van de factuur u betwist en waarom het volgens u niet correct is. Als u toch mondeling protesteert, vraag dan minstens een schriftelijke bevestiging van hetgeen men u via de telefoon heeft gezegd.
 • Vermeld in de brief alle nodige referenties (factuurnummer, je klantnummer…) en leg duidelijk uit waarom u weigert te betalen. Bekijk daarvoor ook nog eens de algemene verkoopsvoorwaarden en de bepalingen van het contract.
 • Stel dat er na uw protest opnieuw gewoon een aanmaning volgt, herhaal dan uw protest door te antwoorden dat u de factuur geprotesteerd hebt..
 • Betaal niet betwiste bedragen: het deel van de factuur dat wel correct is en dat u dus niet betwist, betaalt u best wel. Vermeld dit ook in uw aangetekende brief. Wanneer het geschil voor een rechter zou komen, kan u op die manier aantonen dat u van goede wil bent.

Procedure als u niet betaalt

Als u één keer een betaling mist of door financiële problemen uw factuur niet kan betalen wordt uw elektriciteit en/of aardgas niet onmiddellijk afgesloten.

De Vlaamse regering heeft gezorgd voor een procedure die huishoudelijke afnemers (met een contract op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent) beschermt.
Met een professioneel contract bent u niet beschermd als u een factuur te laat of niet betaalt.

Herinneringsbrief

Uw leverancier stuurt u een factuur met een vervaldatum. Ten laatste op die datum moet u betalen. U krijgt minstens vijftien dagen tijd. Als u uw energiefactuur niet binnen die betalingstermijn hebt betaald stuurt uw  leverancier u een herinneringsbrief. Daarin vermeldt hij de mogelijkheid om een afbetalingsplan voor uw energiefactuur af te spreken via zijn klantendienst, het OCMW of een (andere) erkende schuldbemiddelaar.

In deze brief beschrijft de leverancier ook wat gebeurt als u niet betaalt. Niet-betalen kan bijvoorbeeld leiden tot de opzegging van uw contract. Uw leverancier mag u extra kosten aanrekenen voor het versturen van de herinneringsbrief, behalve als u een beschermde klant bent. Welke kosten uw leverancier aanrekent voor een herinneringsbrief vindt u terug in de SERVICECHECK.

Ingebrekestelling

Als u 15 kalenderdagen na de herinneringsbrief uw factuur nog niet betaalt en ook geen afbetalingsplan aangaat, kan de leverancier u in gebreke stellen via een aangetekende brief. Net zoals in de herinneringsbrief stelt de leverancier u dan voor om een afbetalingsplan af te spreken via zijn klantendienst, het OCMW of een (andere) erkende schuldbemiddelaar. Als uw leverancier dat plan aanvaardt, moet u daarna uw schuld stipt afbetalen.

In deze aangetekende brief beschrijft uw leverancier opnieuw wat er gebeurt als u uw energiefactuur niet betaalt (bv. opzegging van uw contract). Uw leverancier mag u extra kosten aanrekenen voor het versturen van de ingebrekestelling, behalve als u een beschermde klant bent. Welke kosten uw leverancier aanrekent voor een herinneringsbrief vindt u terug in de SERVICECHECK.

Opzeg van uw contract door uw leverancier

Uw leverancier mag uw contract opzeggen als:

 • u binnen vijftien dagen na de ingebrekestelling niet hebt betaald of niet schriftelijk aan uw leverancier hebt laat weten dat u een betaalplan wil;
 • u binnen vijftien dagen nadat u de leverancier hebt laten weten hoe u uw schuld zal regelen toch niet hebt betaald of toch geen betalingsplan hebt aanvaard;
 • u na het afspreken van een betaalplan toch niet stipt betaalt.

Uw leverancier moet een opzegtermijn van 60 dagen naleven. Hij stuurt u een opzegbrief met de einddatum van uw contract en verwittigt uw netbeheerder.
Let op: uw schulden blijven ook na opzegging van het contract bestaan. Uw leverancier gebruikt dan alle wettelijke middelen om zijn geld nog te innen. Hij mag bijvoorbeeld een deurwaarder sturen.

Zoeken naar een nieuwe energieleverancier

Tijdens de opzegtermijn zoekt u best zo snel mogelijk een nieuwe leverancier. Hiervoor doet u best de V-test®. De leverancier mag u niet weigeren tenzij in volgende vijf gevallen:

 1. De leverancier levert alleen in een bepaald gebied en u woont niet in dat gebied
 2. De leverancier levert nog niet in het netgebied waar u woont/aangesloten bent
 3. De leverancier levert enkel aan bepaalde segmenten van afnemers en u behoort niet tot dat segment (bijvoorbeeld alleen aan bedrijven)
 4. De leverancier is actief als coöperatieve vennootschap en u weigert om te voldoen aan de voorwaarden om vennoot/lid te worden zoals bijvoorbeeld het kopen van een aandeel
 5. U (of een van uw gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) hebt nog openstaande schulden bij de leverancier
 • U vindt tijdig een nieuwe leverancier: als u tijdens de opzegtermijn een nieuwe leverancier vindt, moet deze zich minstens 8 dagen voor het einde van de opzegtermijn aanmelden bij uw netbeheerder. Anders zal de leverancierswissel niet kunnen doorgaan voor het einde van de opzegtermijn en voorziet uw netbeheerder (als sociale leverancier) u verder van elektriciteit en aardgas.
   
 • U zoekt/vindt geen nieuwe leverancier: als u geen nieuwe leverancier zoekt, wordt u na het einde van het contract beleverd door uw netbeheerder (zie Levering door netbeheerder).
  • Beschermde afnemers hebben ook bij de netbeheerder recht op de sociale maximumprijs
  • De prijzen die uw netbeheerder aanrekent als u niet-beschermde afnemer bent zijn zeker niet de goedkoopste. Als u geen schulden hebt bij uw netbeheerder of u hebt uw schulden bij uw netbeheerder afgelost, gaat u best op zoek naar een nieuwe (goedkopere) leverancier met de V-test ®.

Meer informatie over het kiezen van een leverancier

Ten laatste 30 dagen na het einde van de opzegtermijn wordt uw meterstand opgenomen. Uw netbeheerder geeft de meterstand door aan uw vorige leverancier. Die stuurt u een eindfactuur.  Een energieleverancier kan uw elektriciteit en aardgas dus niet afsluiten als u zijn factuur niet betaalt. Hij kan wel uw contract opzeggen.

Levering door de netbeheerder

Hebt u acht dagen voor de einddatum van uw opzegtermijn nog geen contract met een nieuwe leverancier gesloten dan levert de netbeheerder u elektriciteit en/of aardgas na uw opzegtermijn. U krijgt dan facturen van de netbeheerder:

 • Beschermde afnemers hebben ook bij de netbeheerder recht op de sociale maximumprijs
 • De prijzen die uw netbeheerder aanrekent als u niet-beschermde afnemer bent zijn zeker niet de goedkoopste. Als u geen schulden hebt bij uw netbeheerder of u hebt uw schulden bij uw netbeheerder afgelost, gaat u best op zoek naar een nieuwe (goedkopere) leverancier met de V-test®.

Meer informatie over het kiezen van een leverancier

 • Als u ook uw energiefactuur bij de netbeheerder niet betaalt, stuurt hij u een herinneringsbrief met de vraag om binnen de 15 dagen te betalen.
 • Als u niet reageert, stuurt hij u een ingebrekestelling.
 • Als u dan nog niet betaalt, plaatst de netbeheerder binnen de 60 dagen gratis een budgetmeter. In dat geval kunt u enkel energie verbruiken als u de budgetmeter oplaadt.
 • Is het opgeladen bedrag opgebruikt, dan kunt u tot de volgende oplaadbeurt tijdelijk verbruiken via het hulpkrediet. Voor elektriciteit bedraagt dit minstens 200kWh, voor aardgas 1.000kWh. Voor elektriciteit komt dat momenteel overeen met een bedrag van 50 euro en voor aardgas van 70 euro.
 • Als ook het hulpkrediet voor elektriciteit opgebruikt is, schakelt de ‘lege’ budgetmeter automatisch over op de minimale levering van elektriciteit van 10 ampère. 10 ampère is voldoende elektriciteit om bijvoorbeeld uw huis te verlichten en tegelijk tv en radio te gebruiken of om de wasmachine te laten draaien op hogere temperatuur. Meerdere elektrische toestellen tegelijk gebruiken is dan moeilijk.
 • Voor aardgas kunt u ook een minimale levering aanvragen bij het OCMW. Als het OCMW na onderzoek beslist heeft dat u er recht op hebt, krijgt u een bedrag om uw budgetmeterkaart op te laden. De omvang van dat bedrag hangt af van uw woning (rijhuis, halfopen bebouwing, open bebouwing, appartement, …) en of u een beschermde klant bent of niet. Meer weten
 • Het verbruik van het hulpkrediet en het elektriciteitsverbruik op 10 ampère is niet gratis. Dit  verbruik wordt terugbetaald via de opladingen van uw  budgetmeter.
 • Als u gedurende 60 dagen uw budgetmeter voor elektriciteit niet oplaadt, bekijkt de netbeheerder uw laatst opgeladen bedrag en uw verbruikspatroon. Als hij vermoedt dat het krediet is opgebruikt en u dus mogelijk verbruikt op 10A, stuurt hij u een brief met de vraag om binnen de 15 dagen te komen opladen of contact op te nemen. Komt er geen reactie, dan zal u 15 dagen later een tweede brief ontvangen. Wanneer ook binnen 15 kalenderdagen na verzending van de aangetekende brief geen reactie komt, kan de netbeheerder een dossier indienen bij de Lokale Adviescommissie (LAC) met de vraag de minimale levering te mogen uitschakelen. De netbeheerder betaalt dan de kosten voor het uitschakelen van deze minimale levering.
 • Als de stroombegrenzer in uw budgetmeter is uitgeschakeld na toestemming van het LAC, kunt u enkel nog elektriciteit verbruiken door de budgetmeter op te laden. Het enige verschil is dat zodra het opgeladen bedrag is verbruikt, de budgetmeter niet meer op 10 ampère overschakelt.
 • In plaats van een fysieke afsluiting kan de netbeheerder klanten met een budgetmeter ook van op afstand afsluiten via een oplaadblokkade. U kan dan niet langer opladen. Als u gaat opladen in een oplaadpunt verschijnt de boodschap dat u contact moet opnemen met de netbeheerder of het OCMW om een oplossing te zoeken. De netbeheerder mag alleen een oplaadblokkade instellen als er effectief een beslissing tot afsluiting is. De oplaadblokkade is een (goedkoper) alternatief voor een echte afsluiting. Bovendien kan de netbeheerder de oplaadblokkade ook dadelijk terug opheffen als er een oplossing is.
 • Heel soms kan om technische redenen geen budgetmeter geplaatst worden. In dat geval wordt voor elektriciteit alleen een stroombegrenzer geïnstalleerd, zodat u slechts 10 ampère elektriciteit krijgt. Voor aardgas moet de netbeheerder in dat geval via de gewone meter verder leveren.

 

 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700