Wat als u als bedrijf uw energiefactuur niet betaalt?

Huishoudelijke afnemers worden bij wanbetaling beschermd tegen afsluiting. Voor zelfstandigen en (kleine) bedrijven, dus professionele verbruikers, is dat niet het geval. Als zij hun factuur niet correct betalen, mag de leverancier het contract opzeggen. Als u als professionele afnemer niet dadelijk een nieuwe leverancier vindt die de levering overneemt, zal uw netbeheerder de energietoevoer afsluiten. 

Als u niet of laattijdig betaalt, kan u dus zonder energie komen te zitten. U betaalt dan bovendien zowel de afsluitkosten als heraansluitkosten.  Kijk de Algemene Voorwaarden van uw contract altijd goed na.

Dit geldt ook voor zogenaamde gemengde afnemers, afnemers waarvan het contract op naam van de zaak staat (ondernemingsnummer ingevuld) maar waar toch personen gedomicilieerd zijn. Het verbruik is dan deels huishoudelijk, deels professioneel. Afnemers die ervoor kiezen om een energiecontract op naam van de zaak af te sluiten, genieten geen bescherming bij wanbetaling en kunnen evenmin genieten van andere voordelen zoals sociale maximumprijs.

De V-test ® kan u helpen bij het vinden van een nieuwe leverancier.  

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700