Wat als mijn gegevens niet correct zijn?

Het is altijd mogelijk dat uw gegevens niet correct zijn (bijvoorbeeld bij een defecte meter of een verwisseling van meters bij de installatie in een appartementsgebouw). U kan vragen aan Eandis of Infrax om uw gegevens te corrigeren.

  • In geval van een defecte meter zal de netbeheerder uw verbruik inschatten en het defect zo snel mogelijk herstellen of de meter vervangen.
  • In geval van een foutieve koppeling tussen uw meter en uw persoonsgegevens (naam, adres) zal de netbeheerder dit recht zetten. Er zijn bij het installatieproces de nodige procedures voorzien om meterverwisseling zo goed als uit te sluiten.
  • Bij metervervanging (oude ferrarismeter door slimme meter) worden de meterstanden van de oude meter genoteerd en wordt een foto genomen van de oude meter(stand). Er werd een procedure uitgewerkt om ook hier mogelijke betwistingen zoveel mogelijk uit te sluiten.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700