Warmtepompen

Warmtepompen zijn een vorm van verwarming die grote voordelen biedt voor het milieu. Op dit ogenblik lijdt deze technologie onder een ongunstige kostenverhouding tegenover andere technologieën. Het gebruik van een  warmtepomp  is een toekomstgerichte investering die past in de strijd tegen de klimaatverandering en in de  energietransitie . Om de energietransitie te doen slagen, moeten we maximaal inzetten op hernieuwbare energie en zonnepanelen en warmtepompen zijn daar zeker een belangrijk element in. Een toekomstgerichte energietransitie kan enkel slagen als de prosumenten op een efficiënte manier ingeschakeld worden in het energiesysteem. Minstens een deel van het probleem ligt aan de elektriciteitsfactuur in het algemeen en de distributienettarieven voor elektriciteit in het bijzonder die zwaar overladen zijn met kosten die daar niet echt thuishoren.

De intentie in het federaal energiepact om deze kosten beter te verdelen zou toelaten om deze lasten die nu quasi uitsluitend op elektriciteit wegen, te verschuiven naar aardgas, maar ook naar aardolie en biomassa (houtpellets). Dit zou de concurrentiepositie van elektriciteit en de positie van bezitters van warmtepompen ten goede komen en voor een correctere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ zorgen.

In onze simulator kan een gezin met zonnepanelen en een warmtepomp of een gezin met zonnepanelen dat de plaatsing van een warmtepomp overweegt, vanaf nu ook zien wat de impact ervan is op het %  zelfconsumptie . We schatten ook de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur in. U kan ook nagaan wat de impact is van een intelligente, zon-geoptimaliseerde aansturing van uw warmtepomp. In veel gevallen is het hiermee mogelijk een betere zelfconsumptie te bereiken.