Waarom wordt nagedacht over slimme netten/slimme meters?

Het grootste deel van de meters in Vlaanderen zijn elektromechanische meters. Het gaat om de zogenaamde Ferrarismeters, die gebruik maken van een horizontaal roterende schijf. Deze elektromechanische meters hebben meer dan hun nut bewezen, maar zijn stilaan aan vervanging toe. De nieuwe generatie meters zijn elektronische meters die niet meer met bewegende mechanische componenten werken. Deze meters bieden de mogelijkheid om meer te doen dan enkel het verbruik meten.

Op Europees vlak en in Vlaanderen wordt nagedacht over een ‘slimme meter’. Hiermee wordt een nieuwe generatie meters bedoeld die niet alleen de huidige elektromechanische meters kunnen vervangen, maar ook nog andere diensten kunnen bieden.

De technologische evolutie laat bijvoorbeeld toe om de meter automatisch op afstand uit te lezen zodat een manuele meteropname (de meteropnemer die langskomt of de afnemer die zelf de meterstanden afleest en per brief, telefonisch of met de computer overmaakt) niet meer nodig is. Een slimme meter is een meter die niet ‘passief is’ maar die zelf signalen kan versturen (bijvoorbeeld alarmen) en signalen kan ontvangen (bv. reageren op de vraag tot het doorsturen van meterstanden en gedetailleerde informatie).

De slimme meter (en de technologische ontwikkelingen die hieraan gekoppeld zijn) moet gezien worden als een middel om de zaken efficiënter aan te pakken en om de energieverbruikers toe te laten om op een veilige manier van energieleverancier te veranderen, hun elektriciteits- en aardgasvoorziening te regelen bij verhuis, zelf elektriciteit te gaan produceren, enzovoort. Maar ook om de energieverbruikers sneller en beter te informeren over de evolutie van het verbruik en ze zo te helpen energie te besparen.

De slimme meter wordt gezien als essentieel onderdeel van en een opstap naar een slim net. Onduidelijkheid over slimme netten (wat zijn slimme netten precies, welke diensten kun je er mee aanbieden, wie profiteert ervan) maakt het echter moeilijk om deze claim van opstap te toetsen. Ook de nog relatief grote onbekendheid met de (on)mogelijkheden van slimme meters draagt hieraan bij. Het beeld van wat slimme netten moeten kunnen is echter nog vaag.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700