Waarom krijg ik een eindafrekening en waarom is die mogelijk hoger dan gebruikelijk?

Bij elke metervervanging worden de meterstanden van de oude meter genoteerd en overgemaakt aan uw leverancier die er een eindafrekening mee opstelt. Er wordt als het ware een einde gemaakt aan de oude oplopende meterstand en terug van nul begonnen met een nieuwe meter. Dit systeem laat u toe om steeds op uw factuur een mogelijke controle te hebben met de meterstand op de meter.

Deze procedure geldt ook bij de plaatsing van een slimme meter. Het gaat hier immers ook om een metervervanging.

De slimme meters worden geïnstalleerd vanaf oktober. Het grootste deel zal tijdens of net na de winterperiode geplaatst worden. Vooral voor aardgasverbruikers is tijdens of net na een strenge winterperiode  de gasmeterstand vaak op een hoog peil. Als dan de slimme meter wordt geplaatst en uw leverancier maakt op basis van deze hoge meterstand een eindafrekening kan het zijn dat u (fors) bij moet betalen. Uw betaalde voorschotten zullen het hoge winterverbruik nog niet gecompenseerd  hebben.

In dit geval raden wij u aan om contact op te nemen met uw leverancier en te melden dat u deel neemt aan het proefproject slimme meters. Uw leverancier zal dan samen met u bekijken op welke manier  de betalingen alsnog gespreid kunnen worden om terug dichter aan te sluiten bij de situatie van voor de metervervanging.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700