Waar moeten verbruiksmeters aan voldoen?

1. Nauwkeurigheid

De warmtemeters moeten voldoen aan de eisen, vermeld in het Koninklijk Besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.  Dit besluit bevat de regels waaraan meetinstrumenten moeten voldoen voor zij in de handel worden gebracht. In de praktijk moet de meter dan geijkt zijn en ook een opdruk daarvan hebben. Het vastleggen van en het toezicht op deze regels gebeurt door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Warmtemeters

Warmtemeters (die debiet en temperatuurverschil meten) moeten voldoen aan de vereisten voor nauwkeurigheidsklasse 2 in het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.

Watermeters

Watermeters (voor warmwaterverbruik) moeten voldoen aan de vereisten voor nauwkeurigheid vermeld in het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.

warmtekostenverdelers

Voor warmtekostenverdelers zijn er geen specifieke vereisten naar nauwkeurigheid. De normen NBN EN 384 en 385 geven wel richtlijnen voor de nauwkeurigheid van respectievelijk elektronische warmtekostenverdelers en warmtekostenverdelers volgens het verdampingsprincipe. 

2. Op afstand uitleesbaar

Alle nieuwe warmtemeters moeten zowel ter plaatse als op afstand uitleesbaar zijn. Met “op afstand uitleesbaar” wordt bedoeld dat de meterstand opgenomen kan worden zonder in de (woon)eenheid binnen te moeten gaan.

Verder zijn er nog geen vereisten voor wat een op afstand uitleesbare warmtemeter moet kunnen. De Minister van Energie kan wel bijkomende vereisten opleggen.

Bestaande warmtemeters en warmtekostenverdelers moeten ten laatste op 1 januari 2027 op afstand uitleesbaar gemaakt worden, of vervangen worden door een meter die op afstand uitleesbaar is.

3. Werking, onderhoud en verificatie

Bestaande warmtemeters, watermeters en warmtekostenverdelers moeten continu werken en correct onderhouden worden. Minstens elke tien jaar moet geverifieerd worden of de toestellen nog voldoen aan de technische specificaties rond nauwkeurigheid van de meting. Verbruiksmeters of warmtekostenverdelers die niet meer voldoen aan de specificaties, moeten worden vervangen door verbruiksmeters of warmtekostenverdelers die wel voldoen én die op afstand uitleesbaar zijn.