Vind een installateur

Via www.energiesparen.be/installateur kan u een installateur in uw buurt zoeken.

Het is niet vereist om met een geregistreerd installateur te werken: ook als u zelf uw zonnepanelen hebt geplaatst, hebt u recht op groenestroomcertificaten. 

Opgelet: installaties kleiner of gelijk aan 10 kW die in dienst genomen zijn vanaf 14 juni 2015 krijgen geen groenestroomcertificaten. Meer info

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700