Verhuis van een gezin

Als u verhuist moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee aparte leveranciers heeft, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw leverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op uw oude adres. Hij start ook de facturatie op voor uw nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van uw oude en nieuwe adres.

Verhuisplanner

Bij een verhuis, een overlijden of een scheiding  is het belangrijk uw energieleverancier op de hoogte te brengen en de meterstanden door te geven. U wil immers niet betalen voor energie die u niet verbruikte.

Onze verhuisplanner helpt u om dit in orde brengen. In slechts 2 minuten kennen we uw specifieke situatie en vertellen we u hoe u best uw elektriciteit en/of aardgas verhuist. U krijgt ook meteen de nodige energieovernamedocumenten. U kan deze downloaden, afdrukken, invullen en opsturen. Bewaar altijd het origineel en verstuur een kopie! U kan ze ook als leidraad gebruiken om de nodige informatie aan uw energieleverancier door te geven via telefoon, post, e-mail of website.

Start onze verhuisplanner

Om uw verhuis van elektriciteit en aardgas te melden aan uw leverancier maakte de VREG in samenwerking met de energieregulator van Wallonië en Brussel en alle energieleveranciers en netbeheerders handige energieovernamedocumenten.
Als u verhuist, neemt u in principe uw energiecontract mee naar uw nieuwe adres. U kan ook een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier kiezen. Wat u ook doet, vergeet niet uw huidige en/of nieuwe energieleverancier(s) te verwittigen.
Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen rond verhuis

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700