Verbruiksprofielen Elektriciteit

  • S21 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding < 1,3 en wordt ook toegekend aan alle mensen met een enkelvoudige meter omdat de dag-nachtverhouding hier niet nader te bepalen is.
  • S22 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.
  • S11 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen < 56 kVA.
  • S12 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen > 56 kVA.
  • S18 is een verbruiksprofiel voor vlakke verbruikers
  • S19 is een verbruiksprofiel voor openbare verlichting

SLP's voor 2019 (elektriciteit):
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-108

SLP's voor 2018 (elektriciteit):
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-68

SLP's voor 2017 (elektriciteit):
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-55

SLP's voor 2016 (elektriciteit):
De VREG heeft op 1 december 2015 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2016: BESL-2015-51

SLP's voor 2015 (elektriciteit):
De VREG heeft op 28 november 2014 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit (S18, S19) goedgekeurd voor het jaar 2015: BESL-2014-25

SLP's voor 2014 (elektriciteit):
De VREG heeft op 4 december 2013 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit (S18, S19) goedgekeurd voor het jaar 2014: BESL-2013-21

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700