Verbruiksprofielen Aardgas

  • S41 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke aardgasafnemer.
  • S31 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik <150.000 kWh.
  • S32 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik >=150.000 kWh.

SLP's voor 2019 (aardgas):
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-107
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2018 (aardgas):
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-67
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2017 (aardgas):
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-54
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2016 (aardgas):
De VREG heeft op 1 december 2015 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2016: BESL-2015-52

Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2015 (aardgas):
De VREG heeft op 28 november 2014 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2015: BESL-2014-26

Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2014 (aardgas):
De VREG heeft op 4 december 2013 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2014: BESL-2013-22

Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700