Veranderen van leverancier en meter

Timing is belangrijk!

U wil veranderen van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter? U wil van leverancier veranderen? …

Veranderen van energieleverancier heeft geen invloed op de uitbetaling of op de looptijd van uw groenestroomcertificaten.

U hebt zonnepanelen en uw netto verbruik is ongeveer 0. Dit betekent dat uw zonnepanelen ongeveer even veel elektriciteit produceren dan de elektriciteit die u verbruikt (op jaarbasis).

Als u van elektriciteitsleverancier wil veranderen doet u dat best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. De meteropname is elk jaar in dezelfde maand en u kan dit moment niet veranderen of zelf kiezen.

Bij de jaarlijkse meteropname moet u de meterstand doorgeven en u ontvangt een jaarafrekening. Verandert u op een lukraak gekozen moment van leverancier, dan moet u ook een meterstand doorgeven en kan het zijn dat u één jaar geen voordeel hebt van uw terugdraaiende teller. U ontvangt dan immers een tussentijdse afrekening.

Als u de leverancierswissel niet goed plant, staat op die tussentijdse afrekening

 • ofwel een groot overschot van de zomer dat naar 0 herleid wordt
 • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd

Meer informatie over het veranderen van energieleverancier of contract. De V-test helpt u bij het zoeken naar de meest voordelige leverancier!

Ook overschakelen van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter doet u dat best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Op het moment dat uw netbeheerder de enkelvoudige teller komt plaatsen zal hij de meterstand van uw dag- en nachtteller opnemen. 

Elk negatief saldo wordt afgerond naar 0 kWh.

Bij overschakeling naar een enkelvoudige teller kan het ook zijn dat uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur wordt opgesplitst in een periode vóór en een periode na de enkelvoudige teller. Dit verschilt van leverancier tot leverancier.

2 voorbeelden waaruit blijkt dat timing belangrijk is

Evenwicht tussen productie en verbruik

Uw zonnepanelen produceren meer dan 70% van de totale jaarproductie tussen april en september. Het verbruik is echter veel evenwichtiger verdeeld over het jaar en zal zelfs iets hoger zijn in de winter (de lampen branden meer en de tv staat vaker aan).

 • Overschot in de zomer: productie > verbruik
  Tijdens de zomer produceren uw zonnepanelen meer en verbruikt u iets minder. De teller draait terug en zo bouwt u een ‘reserve’ op. Uw meterstand zal na de zomer lager zijn dan ervoor.
 • Tekort in de winter: verbruik > productie
  Tijdens de winter is het donkerder en produceren zonnepanelen minder dan gemiddeld. Uw verbruik gaat daarentegen wat omhoog. De teller zal dus vaker vooruit dan achteruit draaien en eindigt na de winter hoger dan ervoor.
 • Zoek een evenwicht tussen productie en verbruik
  U hebt een volledig jaar nodig om optimaal te profiteren van het voordeel van een terugdraaiende teller:
  • Dan kan het overschot in de zomer het tekort in de winter compenseren.
  • Of kan het overschot in de zomer in de wintermaanden worden opgebruikt.

Wijzigingen op initiatief van de netbeheerder

Bijvoorbeeld: de vervanging van een kapotte facturatiemeter

Wijzigingen die gebeuren op initiatief van de netbeheerder en dus niet op vraag van de eigenaar van de zonnepanelen geven geen aanleiding tot een tussentijdse factuur.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700