Veranderen van leverancier of contract

Veranderen is eenvoudig

Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. U hoeft niet bang te zijn om te veranderen en over te stappen naar een andere energieleverancier. De VREG laat enkel energieleveranciers toe die voldoen op financieel, technisch en juridisch vlak. Zelfs wanneer een leverancier toch zijn vergunning zou verliezen valt u niet zonder elektriciteit en/of aardgas dankzij een zogenaamde ‘noodleverancier’. Bovendien moet er niemand langskomen bij u thuis of in uw bedrijf om uw meters of leidingen te veranderen.

Veranderen is gratis

Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh kunnen gratis veranderen van leverancier of contract. Op 13 september 2012 is de verbrekingsvergoeding afgeschaft.

Gezinnen

Gezinnen hebben het recht om op elk moment hun contract voor elektriciteit of gas te beëindigen, ongeacht welke einddatum op hun factuur vermeld is. Dit geldt zowel voor een gestart contract in de loop van het eerste jaar, als voor een al lopend contract dat stilzwijgend verlengd is voor een nieuwe periode.

De enige voorwaarde is dat u een minimum opzegtermijn van 1 maand in acht moet nemen. Dat wil zeggen dat als u beslist om van leverancier te veranderen en vandaag een nieuw contract aangaat, u dit nieuw contract kan laten starten ten vroegste binnen een maand.

U moet er wel rekening mee houden dat sommige kortingen en welkomstpremies voor nieuwe klanten vereisen dat u een bepaalde periode klant blijft.

Zelfstandigen en KMO’s

Voor zelfstandigen en KMO’s gelden dezelfde regels zolang het totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner is dan 49.999 kWh en het totaal jaarlijks gasverbruik kleiner is dan 99.999 kWh. Ook zij kunnen hun contract vóór de voorziene einddatum stopzetten en enkel nog rekening houden met de minimum opzegtermijn van 1 maand.

Zelfstandigen en KMO’s met een totaal jaarlijks verbruik boven deze grenzen moeten nog altijd de voorziene einddatum en de opzegtermijn van hun contract respecteren. Voor hen zijn er geen wettelijke bepalingen rond de hoogte van de verbrekingsvergoeding. Dit wordt geregeld via de contractuele voorwaarden.

Hoe veranderen van energieleverancier?

Doe de V-test om te zien wie voor u de beste energieleverancier is.

U kan bij het veranderen van energieleverancier voor twee aparte leveranciers kiezen, één voor elektriciteit en één voor aardgas.

U wil veranderen en u hebt een nieuw energiebedrijf gekozen

Als u van leverancier wil veranderen, moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen. Zodra u een energiecontract afsluit, zal uw nieuwe energieleverancier uw oude energieleverancier contacteren. Zij regelen de overdracht onderling. Er zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren. Let wel : zakelijke klanten met een elektriciteitsverbruik groter dan 49.999 kWh en een aardgasverbruik groter dan 99.999 moeten de contractuele voorwaarden met hun bestaande leverancier respecteren.

Uw nieuwe energieleverancier meldt de overstap aan uw netbeheerder

Hij doet dat tijdig, zodat uw netbeheerder tijd heeft om uw meterstand op te vragen (via een meteropnamekaart). Als u uw meterstand niet doorgeeft, zal uw netbeheerder bij het veranderen van energieleverancier een schatting maken op basis van uw vorige verbruiksgegevens.

Uw netbeheerder bezorgt de (geschatte) meterstand aan uw oude energieleverancier zodat hij de slotfactuur kan opmaken.

Uw nieuwe energieleverancier krijgt bepaalde informatie die hem zal helpen bij het inschatten van het voorschotbedrag dat u moet betalen.

OPGEPAST: als u zonnepanelen heeft, moet u goed opletten wanneer u van leverancier verandert. Om geen geproduceerde stroom te verliezen verandert u best in uw meteropnamemaand. Meer informatie

Hoe veranderen van contract?

  • Neem contact op met uw leverancier. Dat kan telefonisch of per e-mail.
  • Zeg dat u al klant bent maar dat u graag een ander contract wil.
  • Geef de naam door van het contract dat u graag wil en vraag vanaf wanneer dit nieuw contract kan starten.

Mogelijke problemen bij het veranderen van energieleverancier

U ontvangt energiefacturen van twee energieleveranciers voor hetzelfde verbruik?

Eén van beide energieleveranciers heeft in dat geval niet het nodige gedaan om bij het veranderen zijn facturatie naar u stop te zetten of er is een onterechte leverancierswissel gebeurd. Dien een schriftelijke klacht in bij de  leverancier.

U ontvangt bij het veranderen van energieleverancier geen slotfactuur van uw oude energieleverancier of u ontvangt geen voorschotfacturen van uw nieuwe leverancier?

De betrokken energieleverancier heeft wellicht nog geen of onvolledige meetgegevens ontvangen van uw netbeheerder. Hij kan bijgevolg geen berekeningen maken voor de slotfactuur of het voorschot. Het is ook mogelijk dat hij uw leverancierswissel nog niet in orde gebracht heeft. Als na het veranderen van energieleverancier de facturen meer dan 2 maanden op zich laten wachten, contacteert u best uw energieleverancier.

Onterechte leverancierswissel

Als u elektriciteit en/of aardgas ontvangt van een bepaalde energieleverancier zonder bij hem een contract afgesloten te hebben, spreken we van een onterechte leverancierswissel.

De oorzaak van een onterechte leverancierswissel is meestal een fout in de EAN-code(s). Let er op dat u uw leverancier de juiste EAN-code(s) bezorgt. Deze staan op uw energiefactuur. U kan de EAN-code(s) van uw nieuwe woning vragen aan de huidige bewoners;

Als u het slachtoffer bent van een onterechte leverancierswissel zult u van uw netbeheerder een meteropnamekaart en van uw ‘oude’ energieleverancier een brief ontvangen. U zet de situatie recht door de onterechte leverancierswissel te melden bij uw zogenaamde ‘nieuwe’ energieleverancier. Die moet de leverancierswissel annuleren. Geef hem duidelijk uw naam, adres en EAN-code(s) door.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700