Ik heb zonnepanelen en mijn digitale meter draait sinds 1 maart niet langer virtueel terug. Wat verklaart de hoogte van mijn afrekeningsfactuur die ik zonet ontvangen heb?

Naar aanleiding van de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof op 1 maart heeft Fluvius de meterstanden, geregistreerd door de digitale meter op 1 maart om middernacht, overgemaakt aan uw leverancier. De afrekeningsfactuur die u ontvangen hebt van uw leverancier sluit op basis van deze meterstanden de periode mét virtueel terugdraaiende teller af.  

Het arrest van het Grondwettelijk Hof laat niet toe om eventuele overschotten/tekorten over te dragen naar uw eerstvolgende meteropname. De hoogte van uw afrekeningsfactuur op 1 maart is daarom afhankelijk van het moment van uw vorige meteropname en de maandelijkse voorschotfacturen die u tot dat moment al heeft betaald: 

  • Voor de meeste eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die hun vorige afrekeningsfactuur in de lente of het begin van de zomer van 2020 ontvingen, is de impact naar verwachting beperkt: de energie opgewekt door de zonnepanelen in de zomermaanden heeft uw afname tot 1 maart 2021 (grotendeels) ‘gecompenseerd’. De door u betaalde maandelijkse voorschotfacturen – berekend door uw gebruikelijke gecompenseerde afname op jaarbasis te delen door 12 maanden – zijn naar verwachting toereikend ten opzichte van het finaal verschuldigde bedrag in de afrekeningsfactuur die u zonet ontvangen hebt. 
  • De meeste eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die hun vorige afrekeningsfactuur op het einde van de zomer van 2020 of in de voorbije herfst of winter ontvingen, krijgen nu naar verwachting een hoger dan gebruikelijke afrekeningsfactuur: uw zonnepanelen hebben in de maanden sinds uw vorige meteropname maar een beperkte hoeveelheid energie opgewekt waardoor uw afname in deze periode minder dan gemiddeld werd gecompenseerd. De door u betaalde maandelijkse voorschotfacturen – berekend door uw gebruikelijke gecompenseerde afname op jaarbasis te delen door 12 maanden – zijn met grote waarschijnlijkheid ontoereikend ten opzichte van het finaal verschuldigde bedrag in de afrekeningsfactuur die u zonet ontvangen hebt.  

Noot: Ook in de vroegere situatie mét terugdraaiende teller deed eenzelfde scenario zich voor wanneer u bijvoorbeeld wisselde van energieleverancier of de overstap maakte van tweevoudig naar enkelvoudig tarief – of vice versa – op een ander moment dan in de periode van uw jaarlijkse meteropname.  

In de afrekeningsfactuur die u zonet ontvangen hebt worden uw energiekost, kWh-gebaseerde heffingen en btw aangerekend op basis van uw gecompenseerde afname in de periode sinds uw vorige meteropname. Ook voor uw nettarieven wordt u zoals gebruikelijk deels aangerekend op basis van uw gecompenseerde afname; deels op basis van het prosumententarief . Het is niet zo dat u tweemaal de nettarieven betaalt. 

Het prosumententarief – net als de overige forfaitaire bedragen in uw afrekeningsfactuur – wordt aangerekend pro rata het aantal dagen waarop uw afrekeningsfactuur betrekking heeft. Op basis van veronderstellingen over productie en afname wordt in de bepaling van het prosumententarief een inschatting gemaakt van de gemiddelde hoeveelheid teruggedraaide (= niet-gemeten) elektriciteit die zonnepaneeleigenaars met een terugdraaiende teller op jaarbasis afnemen van het distributienet. Het prosumententarief wordt dus niet aangerekend op basis van uw werkelijk gebruik van het net én gaat uit van een terugdraaiing van de teller over een periode van 1 jaar. Voor sommige prosumenten is de periode van de afrekeningsfactuur die zij zonet ontvangen hebben veel korter, bv. enkel de winter. Binnen deze beperkte (winter)periode is de hoeveelheid teruggedraaide elektriciteit lager dan de gemiddelde teruggedraaide elektriciteit die wordt verondersteld in de berekening van het prosumententarief. De voor die korte (winter)periode geraamde teruggedraaide afname in het prosumententarief kan dus verschillen van de reële teruggedraaide afname.  

Door deze situatie betalen sommige eigenaars van zonnepanelen nu relatief hogere distributienettarieven dan het geval zou zijn bij een afrekening over een volledig jaar.  De precieze meerkost in hun huidige afrekeningsfactuur is afhankelijk van het moment van hun vorige afrekeningsfactuur.