Veelgestelde vragen webportaal Eandis/Infrax

 

Wat is het unieke webportaal bij Eandis/Infrax?

Het is een online toepassing van Eandis/Infrax waar zonnepaneleneigenaars vanaf 23 november 2016 terecht kunnen om o.a. hun meterstanden in te geven. Op basis hiervan worden groenestroomcertificaten aangemaakt en uitbetaald. Het centrale webportaal voor zonnepanelen zal beschikbaar zijn via de website van Eandis/Infrax.

Eandis/Infrax wordt vanaf dan het centrale aanspreekpunt voor u als eigenaar van zonnepanelen. Vanaf dan moet u niet meer aankloppen bij VREG om groenestroomcertificaten aan te vragen, de meterstanden van uw productiemeter en wijzigingen aan uw installatie door te geven, maar bij Eandis of Infrax. Via het webportaal kunnen zonnepaneleneigenaars hun gegevens ook bekijken en aanpassen, zoals geregistreerde meterstanden, contactgegevens of rekeningnummer.

Eandis/Infrax zullen ook al uw vragen of eventuele klachten behandelen.

Om de beveiliging van uw gegevens te garanderen, hebt u een gebruikersnaam en paswoord nodig. Eandis/Infrax zal alle bestaande eigenaars individueel informeren zodra het webportaal beschikbaar is. Alle gezinnen en bedrijven met zonnepanelen worden door Eandis/Infrax ook nog persoonlijk geïnformeerd met meer informatie over de praktische gevolgen.  

Waarom wordt er één uniek webportaal opgericht?

Voor uw zonnepanelen moest u tot voor kort zowel een dossier indienen bij VREG als bij uw distributienetbeheerder Eandis of Infrax. Beide partijen moeten immers op de hoogte zijn van elke installatie. Om veilig en betrouwbaar te werken, moeten Eandis en Infrax precies weten welke zonnepanelen op welke kabels zijn aangesloten.

VREG heeft dan weer de meterstanden van de productiemeter nodig voor de correcte toekenning van groenestroomcertificaten, die nadien worden uitbetaald door de netbeheerders.

Die aanpak brengt administratief dubbelwerk met zich mee. Om het u zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk te maken gebeurt het volledige beheer van zonnepaneeldossiers vanaf 23 november 2016 door Eandis of Infrax. Op die manier moet een dossier maar bij één partij ingediend worden en wordt het voor u eenvoudiger om te weten tot wie u zich moet richten. De volledige administratie wordt zo eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger. 

Waarom wordt Eandis/Infrax het aanspreekpunt en niet meer de VREG?

De centralisering van alle administratie voor zonnepanelen bij de netbeheerders is de meest efficiënte en logische keuze. Eandis en Infrax staan vandaag al in voor de meteropname van alle elektriciteitsmeters en de uitbetaling van groenestroomcertificaten. Door ook verantwoordelijk te worden voor de meterstanden van de productiemeter van zonnepaneleneigenaars gebeurt de administratie bij één partij en wordt het voor u eenvoudiger en efficiënter.

Welke taken neemt Eandis/Infrax op zich?

U kan vanaf 23 november 2016 met al uw vragen terecht bij Eandis/Infrax en niet langer bij de VREG.

In zijn werkgebied wordt Eandis/Infrax het centrale aanspreekpunt voor onder meer:

 • de aanmelding van nieuwe zonnepanelen
 • de verwerking van wijzigingen zoals uitbreiding, verkoop, echtscheiding, wijziging  rekeningnummer, …
 • alle (technische) informatie over uw aansluiting op het net
 • de registratie en validering van meterstanden van de productiemeter
 • de uitbetaling van groenestroomcertificaten
 • vragen over uw dossier
 • eventuele klachten

Welke taken blijven in handen van VREG?

VREG krijgt meer ruimte op zich toe te leggen op zijn kerntaken inzake regulering, controle en het waarborgen van de transparantie in de elektriciteits- en gasmarkt.

VREG blijft verantwoordelijk voor de aanmaak en het beheer van groenestroomcertificaten. Maar dat gebeurt volledig achter de schermen.

VREG zal toezicht blijven houden op de processen inzake de dossierbehandeling van de PV-dossiers bij de netbeheerders om een goede dienstverlening aan de eigenaars van zonnepanelen te garanderen. Ook de daarbijhorende uitwisseling van informatie tussen de netbeheerders en VREG en tussen de netbeheerders onderling worden door hen gecoördineerd.

VREG blijft ook verantwoordelijk voor de publicatie van statistieken over zonnepanelen, zoals de hoeveelheid uitgereikte certificaten in Vlaanderen per provincie of per gemeente.

Vanaf wanneer is de nieuwe werkwijze van kracht?

Het webportaal van Eandis/Infrax zal vanaf 23 november 2016 beschikbaar zijn. Zonnepaneleneigenaars zullen persoonlijk geïnformeerd worden.

Sinds 10 oktober 2016 kan u de huidige toepassing van VREG niet meer gebruiken. Alle gegevens worden overgezet naar het nieuwe webportaal. Sinds 10 oktober is het niet meer mogelijk om groenestroomcertificaten aan te vragen of om uw e-ID registratie in orde te brengen. Dat kan vanaf 23 november bij uw netbeheerder.

Waar vind ik meer informatie over het webportaal voor zonnepanelen?

Meer informatie over het webportaal zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Eandis/Infrax. Alle eigenaars van zonnepanelen zullen toegang krijgen tot het portaal en persoonlijk worden geïnformeerd.

Kan ik mijn huidige login en wachtwoord van VREG nog gebruiken in de nieuwe webtoepassing?

De oude gegevens van de certificatendatabank zullen niet meer werken in de nieuwe toepassing. Eandis/Infrax zal u persoonlijk informeren over nieuwe logins zodra het webportaal beschikbaar is. U wordt door Eandis/Infrax ook nog geïnformeerd met meer informatie over de praktische gevolgen.

Wat als ik me nog niet via e-ID heb geregistreerd?

Dat kan vanaf 23 november bij Eandis/Infrax.

Vanaf 23 november 2016 kan u zich nog registreren via het nieuwe webportaal voor zonnepanelen van Eandis/Infrax. Zonder registratie zullen geen groenestroomcertificaten uitbetaald worden. Dit geldt zowel voor installaties waarvan de meterstanden ingevoerd worden op de website, automatisch doorgestuurde meterstanden als op papier doorgegeven meterstanden.

Meer informatie via www.vreg.be/nl/registratie-met-eid 

Waar moet ik de meterstanden van mijn zonnepanelen doorgeven?

In de loop van de komende weken wordt u persoonlijk geïnformeerd hoe u kan inloggen op het nieuwe webportaal van Eandis/Infrax.

Wat verandert er voor de uitbetaling van mijn groenestroomcertificaten?

De uitbetaling van uw groenestroomcertificaten gebeurt vandaag al door Eandis/Infrax. Dat blijft zo. Er verandert niets aan de uitbetalingsprocedure. VREG blijft verantwoordelijk voor de aanmaak en het beheer van groenestroomcertificaten. Maar dat zal achter de schermen gebeuren. VREG en Eandis/Infrax doen hierover de nodige uitwisseling van gegevens. 

Ik heb geen recht op groenestroomcertificaten en geen productiemeter. Wat betekent de verandering voor mij?

U hoeft voorlopig niets te doen. Uw installatie is in het verleden aangemeld bij Eandis/Infrax. Dat is cruciaal voor veiligheid en netstabiliteit. Voor het centrale webportaal van Eandis/Infrax hebt u een gebruikersnaam en paswoord nodig. Eandis/Infrax zal u nog individueel informeren zodra het webportaal beschikbaar is. U wordt ook nog persoonlijk geïnformeerd met meer informatie over de praktische gevolgen.  

Waar moeten nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld worden?

Bij Eandis/Infrax. De melding van nieuwe installaties bij Eandis/Infrax blijft op dezelfde manier verlopen als vroeger.

Gaat mijn netbeheerder mij hierover nog verwittigen?

Ja, vanaf 23 november 2016 en ten laatste de eerste week van december zal u persoonlijk gecontacteerd worden door Eandis of Infrax met alle informatie over de nieuwe webtoepassing en hoe u in de toekomst uw meterstanden kan doorgeven en uw dossier opvolgen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. 

Ik ben aangesloten op het net van Elia: wat zijn de gevolgen voor mij?

U kan vanaf 23 november 2016 terecht bij uw netbeheerder Elia voor het beheer van het dossier van uw zonnepanelen. U zal persoonlijk gecontacteerd worden voor een toelichting over hoe u in de toekomst uw dossier en certificaten kan opvolgen.

Mijn zonnepanelen zijn aangesloten op het net van Infrax/Eandis, maar mijn certificaten worden uitbetaald door Elia. Tot wie moet ik mij vanaf november richten?

U kan terecht bij Eandis/Infrax. In de loop van november 2016 zal u persoonlijk gecontacteerd worden door Eandis/Infrax met alle informatie over de nieuwe webtoepassing en hoe u in de toekomst uw meterstanden kan doorgeven en uw dossier opvolgen.

Elia krijgt achterliggend de nodige gegevens om de uitbetaling aan uw installatie verder te zetten zolang u er recht op heeft.  

Ik geef nu mijn meterstanden per post door. Zal ik terechtkunnen in een klantenkantoor van Eandis en Infrax om de meterstanden van mijn zonnepanelen door te geven?

Ja, ofwel stuurt u uw meterstand op papier op ofwel geeft u uw meterstand persoonlijk door in een klantenkantoor.

U kan uw meterstanden per post overmaken aan:

Eandis 
T.a.v. Dienst Metering
Guldensporenpark 52 – I4
9820    Merelbeke
Meteropname.rectificatie@eandis.be 

Infrax 
Dienst Groene Stroom 
Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt

Waar kan ik na 23 november met eventuele vragen over mijn dossier en mijn zonnepanelen terecht?

Eandis: klanten kunnen

 • bellen naar het callcenter De Stroomlijn (078/35.35.34)
 • mailen via het contactformulier op de website www.eandis.be
 • mondeling terecht in één van de klantenkantoren
 • wijzigingen per post doorgeven: Dienst REG, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Infrax: klanten kunnen

 • bellen naar de Infolijn (078/35.30.20)
 • mailen via het webformulier op de website www.infrax.be
 • mondeling terecht in één van de klantenkantoren 
 • wijzigingen per post doorgeven: Dienst Groene Stroom, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 

Zal Eandis/Infrax een handleiding hebben met meer uitleg over de nieuwe webtoepassing?

Eandis: Ja, er wordt een handleiding voorzien met uitleg voor gebruikers van het webportaal. De handleiding zal bereikbaar zijn vanuit de applicatie zelf en op de website.

Infrax: Het webportaal is ontworpen om zonder handleiding gebruikt te kunnen worden. Als er toch inhoudelijke of technische vragen zijn, kunnen de klanten telefonisch terecht bij het klanten contact center of in de klantenkantoren.

Ik ben bang dat Eandis/Infrax mijn certificaten niet meer (op tijd) gaat uitbetalen.

Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. VREG blijft toezien op de processen bij de netbeheerders rond de goedkeuring van meterstanden en de uitbetaling van de certificaten. Mocht u hiermee toch een probleem hebben, dan kan u eerst uw netbeheerder contacteren. Krijgt u geen of een onvoldoende antwoord, dan kan u met uw klacht bij VREG terecht. 

Ik ben bang dat Eandis/Infrax mijn meterstanden niet meer gaat goedkeuren of bij een defecte meter veel te laag gaat schatten.

Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. VREG blijft toezien op de processen bij de netbeheerders rond de goedkeuring van meterstanden en de uitbetaling van de certificaten. Mocht u hiermee toch een probleem hebben, dan kan u eerst uw netbeheerder contacteren. Krijgt u geen of een onvoldoende antwoord, dan kan u met uw klacht bij VREG terecht.

Ik ben bang dat Eandis/Infrax nu veel meer gegevens zal hebben om mij/mijn installatie te controleren.

Eén van de doelstellingen van de Vlaamse regering is het voorkomen van energiefraude. VREG had al heel wat regels die ervoor zorgden dat fraude vermeden werd en indien nodig opgespoord. Ook de netbeheerders moeten oog hebben voor fraude. Als u een goede huisvader bent, moet u zich helemaal geen zorgen maken. Er zal niets veranderen. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700