Veelgestelde vragen over de nieuwe nettarieven

Ik heb een digitale meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

Uw ‘gemiddelde maandpiek’ (kW) bepaalt wat u betaalt voor het capaciteitstarief. Die gemiddelde maandpiek wordt elke maand opnieuw berekend als het gemiddelde van de 12 voorafgaande ‘maandpieken’. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat u in een maand hebt gebruikt. Uw digitale meter registreert dat kwartiervermogen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak (tijdens één of meerdere kwartieren) u dat piekvermogen heeft gebruikt. Is uw maandpiek kleiner dan 2,5 kW? Dan betaalt u een minimum bijdrage voor een capaciteit van 2,5 kW. Daardoor draagt iedereen bij in de netkosten . Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Uw aansluitingsvermogen en type aansluiting (een- of driefasig) speelt geen enkele rol in de berekening van het capaciteitstarief. Enkel het piekvermogen dat uw digitale meter registreert telt.

Hebt u zonnepanelen? Enkel uw afnamepieken tellen mee in de berekening van het capaciteitstarief, injectiepieken niet.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb op 1 januari 2023 nog een klassieke meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

De klassieke meter kan geen pieken (kW) meten. Daarom betaalt u een vast bedrag. Dat bedrag komt overeen met de minimum bijdrage. Die bijdrage is gelijk aan een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW. Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Met het capaciteitstarief rekenen we maar een deel van de kosten van de netbeheerder aan. Het andere deel van die kosten blijven we aanrekenen op basis van uw verbruik (kWh). Het kWh-tarief voor die overige nettarieven is hoger bij een klassieke meter dan bij een digitale meter . Gezinnen en bedrijven met een digitale meter betalen namelijk een groter deel van de kosten via het capaciteitstarief.

De komende jaren krijgen alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen een digitale meter. Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol volledig rond zijn.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik betaal het sociaal tarief. Wat verandert er op 1 januari 2023 voor mij?

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven niet. Dat is momenteel het geval voor ongeveer 15% van alle Vlaamse gezinnen. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh. Daarin zijn zowel energiekost als nettarieven zijn opgenomen. De federale regulator CREG bepaalt dat tarief. Via de V-test® of de website van de CREG komt u te weten hoeveel het sociaal tarief momenteel bedraagt.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen en een klassieke meter. Betaal ik met de komst van de nieuwe nettarieven zowel prosumententarief als capaciteitstarief?

U betaalt vanaf dan zowel het capaciteitstarief als het prosumententarief . De hoogte van het prosumententarief hangt af van het kWh-tarief. De nettarieven die nog op basis van kWh worden aangerekend, dus zonder het deel van de kosten dat via het capaciteitstarief wordt aangerekend. Via dat kWh-tarief (voor verbruik) wordt in de toekomst een minder groot deel van de kosten aangerekend. We rekenen vanaf dan een deel van de kosten aan via het capaciteitstarief

Een klassieke meter kan geen pieken meten. Daarom wordt het capaciteitstarief bij iedereen met een klassieke meter aangerekend door middel van een vast bedrag. 

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb een digitale meter. Hoe krijg ik inzicht in mijn pieken?

We berekenen het capaciteitstarief op basis van het ‘kwartiervermogen’ (kW). Dat is het gemiddelde vermogen op kwartierbasis. Het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand gebruikt (uw ‘maandpiek’) vormt de basis voor de berekening van uw ‘gemiddelde maandpiek (kW)’.

De digitale meter registreert uw maandpieken al, maar toont die nog niet op de display. Vanaf 2023 zal de digitale meter dat wel tonen.  Fluvius  kan die informatie van op afstand aan uw digitale meter toevoegen. U vindt uw maandpieken sinds begin 2021 wel al terug in Mijn Fluvius. Via het portaal krijgt u zicht op het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand hebt gebruikt.

Wil u weten wanneer uw maandpiek is gemeten? Activeer dan in Mijn Fluvius uw kwartierverbruiken (kWh). Wil u ook graag uw kwartiervermogens kennen? Dan kan u dat berekenen met de informatie uit mijn Fluvius. Door uw kwartierverbruiken (kWh) te vermenigvuldigen met 4 berekent u uw kwartiervermogens (kW).

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’. 


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier