Variabele contracten in de V-test

Bij de variabele contracten in de V-test® kunnen we 2 groepen indexatieparameters onderscheiden:

  • de forward-parameters hebben betrekking op energiebeurzen waar de leveranciers energieblokken verhandelen voor de langere termijn (bv. aankopen voor het volgende kwartaal, voor de volgende maand,...).
  • de spot-parameters hebben betrekking op  energiebeurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien.

De volatiliteit van de spot-parameters ligt veelal hoger dan die van de forward-parameters. Ze zijn beweeglijker en onvoorspelbaarder, en houden dus een hoger prijsrisico in.

Op de resultaatpagina van de V-test® wordt de prijs van de contracten met een variabele energiecomponent berekend op basis van de laatst gekende waarde van de gebruikte indexatieparameter:

  • Voor contracten op basis van een forward-parameter is dit de waarde die van toepassing is voor de eerste indexatieperiode, de prijs voor elke kWh ligt enkel vast voor die periode.
  • Voor een contract op basis van een forward-parameter die bijvoorbeeld op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, geldt de eenheidsprijs getoond in de V-test® dus voor uw verbruik tijdens de eerste drie maanden van uw contract. De prijs voor de contractmaanden die daarna volgen, is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn.
  • Voor contracten op basis van een spot-parameter is dit de waarde die van toepassing was tijdens de vorige indexatieperiode, de waarde van elke periode is immers pas op het einde ervan gekend is.
  • Voor een contract op basis van een spot-parameter verwijst de eenheidsprijs getoond in de V-test® naar de indexatieperiode net vóór de start van uw contract. De werkelijke prijs voor uw contract is nog voor geen enkele contractmaand gekend, en kan hoger of lager zijn dan de prijs getoond in de V-test®.

De seizoenschommelingen op de energiebeurzen maken het extra belangrijk om - voor u leveranciers begint te vergelijken - te bepalen of u een vast contract of een variabel contract verkiest. In de winter zijn de prijzen op de energiebeurzen veelal hoger dan in de zomer, waardoor de contracten met een variabele energiecomponent duurder worden voorgesteld dan de contracten met een vaste energiecomponent. Voor uw verbruik in de zomer zal u echter meestal minder betalen dan de prijs per kWh die in de V-test® getoond wordt.  Het omgekeerde geldt ook: in de zomer zullen de contracten met een variabele energiecomponent goedkoper worden voorgesteld dan de contracten met een vaste energiecomponent. Voor uw verbruik in de winter zult u echter meestal meer betalen dan de prijs per kWh die in de V-test® getoond wordt. Als u op voorhand bepaalt of u prijsrisico’s wil nemen (en hoeveel), kan u voorbij die seizoenschommelingen kijken.