Vergelijk energiecontracten

V-TEST®: Vergelijk de energiecontracten in Vlaanderen

Wil u het meest voordelige energiecontract? De V-test® vergelijkt objectief alle contracten voor aardgas en elektriciteit, van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig berekenen hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit.

Voor u aan de V-test® begint, neemt u er uw meest recente jaarlijkse eindafrekening bij. We hebben uw verbruik in kWh nodig, geen bedragen in euro.

Als u uw verbruik niet kent of als het niet relevant is omdat u bijvoorbeeld voor de eerste keer een contract afsluit, kan u aanduiden dat u uw verbruik niet kent. Het resultaat van de V-test® is dan gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Als u uw verbruik en alle andere gegevens hebt ingegeven, toont de V-test® hoeveel u zou betalen als u vandaag een contract voor elektriciteit en of/aardgas afsluit met een energieleverancier. Het resultaat is een schatting en geen exacte prijsvoorspelling voor uw eindfactuur. Zowel uw verbruik als bepaalde prijsonderdelen (energieprijs, transmissienettarieven, distributienettarieven en heffingen,…) kunnen immers veranderen.

Hoe lees ik de resultaten van de V-test® ?

Als u de V-test® doet voor aardgas en elektriciteit, dan krijgt u ook twee aparte resultatentabellen. Die zijn allebei automatisch gesorteerd van het goedkoopste contract naar het duurste contract. U kunt voor aardgas en elektriciteit twee verschillende leveranciers kiezen. Meestal zal dat zelfs voordeliger zijn.

Kolom Vergelijk details

Hier kan u kiezen welke energiecontracten u wil vergelijken.
Vink de contracten aan, en klik boven de kolom op ‘Vergelijk’.

Kolom Contractnaam

In deze kolom krijgt u een overzicht van alle energiecontracten die de energieleveranciers in Vlaanderen aanbieden.
Sommige leveranciers bieden verschillende elektriciteits- en/of aardgascontracten aan, met verschillende tarieven en voorwaarden. Het is dan ook belangrijk dat u de juiste naam doorgeeft aan de leverancier als u een energiecontract wil afsluiten.

Kolom Leverancier

Naast de contractnaam vindt u het logo van de leverancier die dit contract aanbiedt. Als u op het logo klikt, krijgt u meteen de contactgegevens van de betreffende leverancier.

Kolom Voorwaarden

Bij sommige contracten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om in te kunnen tekenen.
Voorbeeld @ : de communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch
Voorbeeld  : om klant te worden moet u één aandeel kopen (coöperatieven)
Onderaan de resultatentabel vindt u een volledig overzicht van de betekenis van alle symbolen die we gebruiken in de V-test®.

 

Kolom Energiecomponent

U tekent in op een contract met een variabele of met een vaste energiecomponent. De energiekost is de inkomst voor de leverancier.

Deze bestaat uit:

 • de vaste vergoeding (die dekt onder meer de administratieve kosten van de leverancier)
 • de energiecomponent: de kosten van de elektriciteit en/of het aardgas en de winstmarge voor de leverancier
 • de kosten groene stroom
 • de kosten wkk

De energiecomponent is veruit het belangrijkste onderdeel van de energiekost, en zal dus een belangrijke invloed hebben op dat deel van uw factuur dat samenhangt met het contract waarvoor u kiest.

Voor u contracten begint te vergelijken, raden we u aan om eerst te beslissen of u bereid bent om prijsrisico’s te nemen (= contract met een variabele energiecomponent) of voor zekerheid kiest (= contract met een vaste energiecomponent).

 • Een variabel contract kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, betaalt u minder voor uw verbruikte energie. Als de prijs stijgt, dan betaalt u meer.
 • Een vast contract verandert niet tijdens de contractperiode. U weet dus op voorhand precies hoeveel u maandelijks betaalt voor elke verbruikte KWh.

U kunt dit vergelijken met een woonlening, waar u ook moet kiezen tussen een variabele rentevoet en een vaste rentevoet.

Bij contracten met een vaste energiecomponent zijn het de leveranciers die het risico van stijgende energieprijzen dragen. Algemeen kan dan ook worden gesteld dat zij een risicopremie zullen aanrekenen om zich in te dekken voor dit prijsrisico.

Binnen de contracten met een variabele energiecomponent moet u er rekening mee houden dat er verschillende gradaties van prijsrisico bestaan. Contracten op basis van een zogenaamde spot-parameter zullen veelal een hoger risico inhouden dan contracten op basis van een forward-parameter. Op de resultaatpagina van de V-test® staat een voetnoot bij de contracten die geïndexeerd worden op basis van een spot-parameter.

Kolom Looptijd contract

 • Een contract van bepaalde duur loopt 1, 2, 3 of 5 jaar.
 • Bij een contract van onbepaalde duur is de eindduur niet bepaald.

We krijgen geregeld de vraag waarom de looptijd van het contract nog in de V-test® opgenomen wordt – of waarom contracten van bepaalde duur nog bestaan – als u toch op elk moment gratis van leverancier kan veranderen.

De reden daarvoor is eenvoudig: bij een contract van bepaalde duur hebt u gedurende de contracttermijn de garantie dat u energie kan verbruiken aan de tarieven en voorwaarden in uw energiecontract. Uiteraard wel rekening houdend met de variabiliteit van sommige contracten. U moet wel oppassen voor verlengingstarieven. Uw energieleverancier moet u schriftelijk op de hoogte brengen als hij na het einde van uw contract van bepaalde duur de tarieven of andere voorwaarden van uw contract verandert. Maar als u niet van contract en/of leverancier verandert, wordt uw contract stilzwijgend verlengd. Het einde van een contract van bepaalde duur is dus zeker en vast een heel goed moment om de V-test® te doen.

Kolom Hoe groen is deze stroom?

In deze kolom kan u voor elk energiecontract het percentage aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas) vinden dat uw leverancier u belooft. Hoe groter dit percentage, hoe groener de stroom die geleverd wordt.

Via de Groencheck kan u snel en eenvoudig nagaan of uw leverancier zijn groene belofte nakomt.

Kolom Totale kostprijs op jaarbasis

In deze kolom krijgt u voor elk energiecontract de kostprijs, uitgedrukt in euro per jaar. Alle contracten staan gesorteerd van goedkoop naar duur. Het is een zo goed mogelijke schatting van de totale kostprijs die u zal betalen wanneer u gedurende een jaar energie verbruikt op basis van het betreffende contract.

De all-in kostprijs bestaat uit:

 • energiekost (voor de leverancier)
 • nettarieven (voor de netbeheerder)
 • heffingen (voor de overheid)

Voor gezinnen is het resultaat inclusief btw, voor kleine zakelijke klanten exclusief btw.

De V-test® houdt geen rekening met eventuele kortingen, tussentijdse prijswijzigingen en tijdelijke promoties van de leveranciers.

Veelgestelde vragen over de V-test®

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Kunnen bedrijven de V-test® ook doen?

Ja, ook de meeste bedrijven kunnen energiecontracten en energieleveranciers vergelijken via de V-test®. Alleen heel grote verbruikers – meer dan 60 MWh elektriciteit en meer dan 150 MWh aardgas – moeten een offerte op maat vragen bij de leveranciers.

Doe de V-test®

Hoe vaak moet ik de V-test® doen om zoveel mogelijk te besparen op mijn energiefactuur?

We raden aan om de V-test® toch zeker elk jaar opnieuw te doen om te kijken of u nog wel van het meest voordelige tarief geniet. Contracten van bepaalde duur worden immers vaak na het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd, waardoor de kans reëel is dat uw leverancier u een nieuw, minder voordelig tarief aanrekent. Maar ook voor contracten van onbepaalde duur is het aangewezen om zeker elk jaar opnieuw de V-test® te doen. 

Krijg ik met een groepsaankoop geen voordeliger contract dan de contracten uit de V-test®?

Groepsaankopen zijn niet altijd een garantie op de meest voordelige prijs. Aan groepsaankopen neemt slechts een beperkt aantal leveranciers deel, terwijl de V-test® alle energiecontracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt.

Zijn groepsaankopen mee opgenomen in de V-test®?

Nee, de organisatoren van groepsaankopen organiseren aparte veilingen. Het is onmogelijk op voorhand te voorspellen wie de veiling wint, en welk energiecontract de deelnemers aangeboden krijgen.

Kan ik de V-test® gebruiken om mijn huidige contract te vergelijken met nieuwe contracten?

Nee, de V-test® vergelijkt het huidige aanbod aan energiecontracten op de markt. De kans is groot dat u uw bestaande contract hebt afgesloten aan andere tarieven en andere voorwaarden. Als u de V-test® doet, krijgt u de energiecontracten te zien die nieuwe klanten aangeboden krijgen.