Transmissiekosten

De transmissiekosten zijn een vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet. De transmissiekosten die de leveranciers op vraag van de distributienetbeheerders factureren, verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder.

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten

Transmissiekosten