Toekomst nettarieven – capaciteitstarief

Met het oog op de energietransitie worden de distributienettarieven vanaf 2022 deels aangerekend via een capaciteitstarief.

Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere, gelijktijdige piekbelastingen. Die piekbelastingen kunnen ertoe leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden, willen we gezinnen en bedrijven bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. Zo houden we het net voor iedereen betaalbaar.

We gaven in de voorbije periode een aantal online toelichtingen over het capaciteitstarief en de impact ervan op verschillende types consumenten.