Toegang certificatendatabank

Toegang krijgen via gebruikersbeheer moet slechts één keer gebeuren. Zodra de rechten juist staan, kan u daarna altijd meteen naar stap 3 gaan. Opgelet! De meeste eigenaars van zonnepanelen hebben geen toegang nodig tot deze databank. Zij kunnen voor het verkopen van hun groenestroomcertificaten en al hun vragen rond hun dossier terecht bij de netbeheerders. Meer info

Hebt u zonnepanelen > 10 kW, dan moet u via onze certificatendatabank uw garanties van oorsprong verkopen.

Toegang krijgen tot de certificatendatabank

1.    (Her)registratie met e-ID
Op aanvraag bezorgen wij u via e-mail een link die u kan gebruiken om uzelf of uw onderneming te registreren met e-ID. Bestaande accounts uit de oude certificatendatabank konden al sinds juli 2015 geherregistreerd worden. Bij het registreren van een onderneming moet een mandaat opgeladen worden om een lokale beheerder aan te duiden. Dat mandaat moet door de VREG worden nagekeken en goedgekeurd. Zodra dat is gebeurd, zal de lokale beheerder een mail ontvangen.

2.    De lokale beheerder geeft zichzelf en eventueel collega’s toegang via gebruikersbeheer (eenmalig)
Twee uur na de goedkeuring van het mandaat, heeft de lokale beheerder toegang tot het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Daar kan hij/zij zichzelf en eventueel andere medewerkers van de onderneming toegang geven tot onze toepassing. Een handleiding hierbij vindt u op www.vreg.be/nl/gebruikersbeheer. Voor vragen bij het toekennen van rechten via gebruikersbeheer kan u terecht op het gratis nummer 1700.

Toegang geven via gebruikersbeheer moet slechts één keer gebeuren. Zodra de rechten juist staan, kan u daarna altijd meteen naar stap 3 gaan.

3.    U heeft toegang tot onze certificatendatabank
Zodra de lokale beheerder de toegangsrechten heeft in orde gebracht, kan u terecht in onze certificatendatabank. Deze is te vinden via https://certificaatbeheer.vlaanderen.be/Vreg.handelsdatabank.web.

Handleidingen bij het gebruik van onze toepassing zijn beschikbaar op www.vreg.be/nl/handleiding-certificatendatabank

In de certificatendatabank zal u zich telkens met een e-ID of (federaal) token moeten legitimeren om toegang te krijgen tot uw certificatenportefeuille. Het valt aan te bevelen om een federaal token aan te vragen, bijvoorbeeld om in geval van beschadiging, verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart alsnog toegang te kunnen krijgen tot de certificatenportefeuille. (Waar kan ik een federaal token aanvragen?)

Hebt u vragen bij de procedure, dan kan u ons bereiken via certificatendatabank@vreg.be of op 02/553.13.95

Doel certificatendatabank

In de certificatendatabank beheren wij groenestroom- en warmte-krachtcertificaten die in Vlaanderen zijn toegekend en garanties van oorsprong die toegekend of ingevoerd werden in het Vlaams Gewest.

De certificatendatabank wordt gebruikt door:

 • producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
 • eigenaars van kwalitatieve warmtekrachtinstallaties
 • elektriciteitsleveranciers
 • toegangshouders en handelaars in groenestroom- en WKK-certificaten en/of garanties van oorsprong

Zij kunnen hun certificaten en garanties van oorsprong op elk moment raadplegen, verkopen of inleveren. Garanties van oorsprong kunnen ook uitgevoerd worden naar het buitenland via de Hub van AIB die gekoppeld is aan de certificatendatabank.

In onze databank worden er ook verschillende gegevens bewaard:

 • de eigenaar van het certificaat
 • het registratienummer
 • gegevens over de productie-installatie (productieplaats, nominaal vermogen...)
 • de gebruikte hernieuwbare energiebron
 • het jaar en de maand van productie

Wat is beter?

 • Om historische redenen hebben sommigen diverse certificatenportefeuilles in de bestaande databank. Bij de start van de certificatendatabank worden deze certificatenportefeuilles samengevoegd. Dit maakt het eenvoudiger om uw volledige certificatenportefeuille te beheren. De samenvoeging gebeurt op basis van rijksregisternummer of ondernemingsnummer.
 • De toegang tot uw portefeuille is extra beveiligd:
  • U moet zich telkens met uw e-ID, federaal token of VO-token legitimeren om toegang te hebben tot uw certificatenportefeuille.
  • U beheert zelf de toegangsrechten van uw werknemers tot uw certificatenportefeuille.
  • U kan een andere onderneming een mandaat geven om uw portefeuille te beheren of consulteren. U kan op ieder moment dat mandaat zelf intrekken.
 • Een verkoop van certificaten moet door de koper aanvaard worden, dan pas is de eigendomsoverdracht definitief. Zolang de verkoop niet is goedgekeurd kan u deze als verkoper intrekken.
 • De certificatendatabank is gebruiksvriendelijker:
  • U kan zowel steuncertificaten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling alsook de bijhorende garanties van oorsprong verhandelen in eenzelfde databank.
  • U krijgt een duidelijker overzicht van de inhoud van uw certificatenportefeuille en de door u uitgevoerde transacties.
  • U krijgt meer details van de vermeldingen op uw certificaten en garanties van oorsprong.
  • U krijgt de mogelijkheid om opmerkingen te noteren bij ingevoerde transacties. 

 

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700