Studie UGent impact capaciteitstarief

Op vraag van Minister Demir voerde de Universiteit Gent in het najaar van 2021 een studie uit naar de impact van het capaciteitstarief.

U vindt de resultaten terug op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: eindrapport UGent

Capaciteitstarief: wat?

Het capaciteitstarief wordt ingevoerd op 1 januari 2023. Vanaf dat moment wordt een deel van de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur op een andere manier aangerekend: niet langer op basis van uw afname van het net (kWh) maar op basis van de netcapaciteit die u gebruikt (kW). 

Voor een doorsnee gezin maken de nettarieven op dit moment (januari 2022) ongeveer 18% uit van de totale factuur. Het deel van de nettarieven dat zal aangerekend worden op basis van capaciteit bedraagt zo’n 10% van de factuur. Het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief, maar enkel een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers.

 

Meer weten? Bezoek onze landingspagina over de nieuwe nettarieven.

Studie UGent bevestigt: het capaciteitstarief is een noodzakelijke en toekomstgerichte maatregel

Wij verwelkomen de studie van UGent. De studie bevestigt dat:

  • Het capaciteitstarief een noodzakelijke en logische stap is met het oog op de energietransitie . Door de uitrol van de digitale meter en de invoering van het capaciteitstarief kunnen we in de toekomst hoge maatschappelijke investeringskosten in het net vermijden. Zo blijven de nettarieven voor iedereen op termijn betaalbaar.
  • De invoering van het capaciteitstarief in lijn ligt met de Vlaamse beleidsdoelstellingen binnen de energietransitie. Het capaciteitstarief is een maatregel die de elektriciteitsfactuur structureel hervormt. Die hervorming zorgt ervoor dat warmtepompen en elektrische wagens financieel aantrekkelijker worden, op voorwaarde dat het gebruik ervan wordt gespreid en de installatie slim wordt aangestuurd.

De beslissing over de invoering van het capaciteitstarief is dan ook het resultaat van een uitgebreid traject met inbreng van alle belanghebbenden. Wij namen die beslissing in augustus 2020 na een 4-jarig proces van besprekingen, consultaties en studies. Sindsdien bereiden de marktspelers de implementatie volop voor.

Resultaten impactanalyse capaciteitstarief: in lijn met onze simulator

De resultaten van de impactanalyse in het eindrapport van UGent (20/12/2021) liggen in lijn met onze communicatie van vorige zomer over de lancering van onze simulator nieuwe nettarieven.

Meer weten? Lees ons persbericht - 26/08/2021.

Onze simulator en de studie van UGent schatten de verwachte impact in op basis van indicatieve tarieven. Wij berekenden die indicatieve tarieven vorige zomer.

Eind december keurden wij de tarieven voor de 2de helft van 2022 onder voorbehoud goed. Die goedgekeurde tarieven zijn beduidend lager. Dat komt vooral door een aantal maatregelen van de Vlaamse en federale overheden tegen de hoge energieprijzen.

Meer weten over de distributienettarieven 2022? Lees ons persbericht - 22/12/2021.

In de loop van februari 2022 pasten wij onze simulator aan met de goedgekeurde tarieven en de actuele energieprijzen.

Doe zelf een simulatie
 

Samen werk maken van een structurele hervorming van de elektriciteitsfactuur

De Vlaamse Regering toont de ambitie om een groot deel van de kosten van groenestroomcertificaten uit de elektriciteitsfactuur te halen. Dat vinden wij een goede zaak. We wijzen er al verschillende jaren op dat de kosten van openbaredienstverplichtingen (ODV) niet thuishoren in de elektriciteitsfactuur. Ze geven een verkeerde stimulans met het oog op de energietransitie .  

Meer weten? Lees ons rapport over de Vlaamse ODV’s voor elektriciteit en aardgas - 29/08/2019.

Met een structurele aanpak van de ODV’s in de factuur én de invoering van het capaciteitstarief maken we de elektriciteitsfactuur volledig klaar voor de toekomst.