Stand van zaken proefprojecten slimme meters

Eandis en Infrax spelen een sleutelrol in het onderzoek rond slimme meters in Vlaanderen. Daarom startten zij een aantal proefprojecten op. U vindt hieronder een stand van zaken.

Resultaten proefproject slimme meters - december 2016

Eandis en Infrax presenteerden de resultaten van de plaatsing van 28.410 slimme kWh-meters en 16.384 slimme gasmeters.

Rapport
Presentatie 


Resultaten proefproject slimme meters - maart 2014

Eandis en Infrax maakten een rapport met de resultaten van de plaatsing van 50.000 slimme elektriciteits- en gasmeters.

Rapport "pilootproject slimme meters" 


Tweede proefproject slimme meters - 2012-2013

De netbeheerders Eandis en Infrax  zijn op 1 oktober 2012 begonnen met het plaatsen van nieuwe slimme elektriciteits- en gasmeters. Over een periode van een zevental maanden worden 50.000 meters geplaatst op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Het project wordt gespreid over landelijk gebied, stedelijk gebied en appartementen. Dit heeft het voordeel dat een representatieve steekproef van consumenten en van netsituaties kan worden onderzocht.

Dit proefproject van Eandis en Infrax is een vervolg op een eerder proefproject van de netbeheerders dat de technische haalbaarheid aantoonde van de meet- en communicatieconcepten. Dit vervolgproject is uiterst belangrijk omdat de resultaten zullen dienen om de al opgedane kennis en de resultaten van al uitgevoerde studies verder aan te vullen en zo te kunnen bepalen of en hoe slimme meters ingevoerd worden.

Wij stelden in overleg met de betrokken marktpartijen een mededeling op. Deze mededeling beschrijft het gebruik van de opgenomen verbruiksgegevens en het belang van dit proefproject voor het onderzoek naar een slimmer energiegebruik.

De mededeling gaat ook dieper in op de rechten en plichten van Eandis en Infrax en de netgebruikers specifiek binnen de omgeving van het proefproject.

MEDE-2012-4

Omdat het proefproject een testfase is en dus niet behoort tot de normale activiteiten van de distributienetbeheerder zijn wij van oordeel dat een weigering tot de deelname aan het proefproject via een weigering tot plaatsing van de slimme meter mogelijk is.

Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk netgebruikers deelnemen aan de testen van het proefproject. Pas dan worden deze testen statistisch relevant. Als te weinig netgebruikers deelnemen aan het proefproject is de beslissing van de Vlaamse regering om al dan niet over te gaan tot een uitrol van slimme meters onvoldoende onderbouwd.

De VREG volgt dit project op en zal de resultaten verwerken om Vlaams minister van energie verder te adviseren over de invoering van slimme meters. Het project kadert in de transitie van Vlaanderen naar een groen stedengewest.

We koppelen regelmatig terug naar het Beleidsplatform Slimme netten, waarop ook meningen van belangenverenigingen kunnen worden toegelicht en bediscuteerd.


Eerste proefproject van Eandis en Infrax

Eandis en Infrax startten in 2010 een proefproject. Beide netbeheerders plaatsten, onder andere in Leest en Hombeek, 5.000 slimme meters voor elektriciteit en aardgas. De gebruikte communicatiesystemen (correcte registratie en vlotte en correcte doorsturing van de meterstanden, …) werden onderzocht en betrouwbaar bevonden. Naast een evaluatie van de technische concepten startten de netbeheerders ook met een energie-efficiëntieonderzoek en nemen zij deel aan een onderzoeksprogramma rond actieve vraagsturing.

Het eindrapport van dit eerste proefproject kunt u vinden op de website van Eandis of Infrax).


Veelgestelde vragen proefprojecten

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700