Specifieke voorbeelden

Een warmtemeting is ook verplicht in het geval (woon-)eenheden in appartementsgebouwen en multifunctionele gebouwen ‘all-in’ verhuurd worden. Dit wil zeggen dat de levering van verwarming, koeling of warm tapwater deel uitmaakt van het huurpakket en inbegrepen is in de huurprijs, een dienstencontract of op een andere manier.

 • Een studentenkamer die bepaalde functies zoals koken of sanitair deelt met andere studentenkamers voldoet niet aan de definitie van een wooneenheid en moet dus niet voorzien worden van een individuele warmtemeting.

  Indien een gebouw naast een aantal studentenkamers en hun gemeenschappelijke functies ook nog een of meerdere andere (woon-)eenheden bevat (vb. studio’s, appartementen, een handelszaak,…), dan geldt de verplichting van een individuele warmtemeting voor elke eenheid. De studentenkamers worden samen met hun gemeenschappelijke functies beschouwd als één (weliswaar collectieve) wooneenheid. Er is een individuele warmtemeting verplicht voor die collectieve wooneenheid en ook voor alle andere (woon-)eenheden. Een warmtemeting voor de studentenkamers afzonderlijk is niet verplicht.
   
 • Kamers in rust- en verzorgingstehuizen,… waarbij bepaalde functies zoals koken uitsluitend gedeeld worden tussen de verschillende bewoners vallen niet in de scope van deze regelgeving inzake individuele warmtemetingen, tenzij de energiefactuur moet gedeeld worden met andere eenheden in het gebouw die wel als wooneenheid of eenheid met andere functie kunnen beschouwd worden. In dat laatste geval geldt de verplichting van een individuele warmtemeting voor elke eenheid. De kamers in rust- en verzorgingstehuizen worden samen met hun gemeenschappelijke functies beschouwd als één (weliswaar collectieve) wooneenheid. Er is een individuele warmtemeting verplicht voor die collectieve wooneenheid en ook voor alle andere (woon-)eenheden. Een warmtemeting voor de niet-autonoom functionerende kamers afzonderlijk is niet verplicht.
   
 • Wanneer in een gebouw een wooneenheid en een winkel (andere eenheid) wordt ondergebracht moet een individuele warmtemeting van beide eenheden voorzien worden.
   
 • Voor een niet-residentiële warmtelevering, wordt een gebruiker beschouwd als een eindgebruiker wanneer deze toegang heeft tot een afzonderlijke private ruimte in het gebouw voor de uitoefening van zijn activiteit. Echter, sommige diensten zoals sanitair of receptie mogen gedeeld worden. Indien er geen afzonderlijke private ruimte is, zoals bij geheel open ruimtes die meerdere huurders bedienen of wanneer enkel de gemeenschappelijke ruimtes van een gebouw zijn voorzien van verwarming, dan valt dit niet in de scope van deze regelgeving.