Soorten meters voor verwarming, koeling en warm water

Er zijn verschillende soorten meters die het verbruik van verwarming, koeling of warm tapwater kunnen meten. Warmtemeters en watermeters worden beschouwd als verbruiksmeters. Warmtekostenverdelers vormen een aparte categorie.

Warmtemeter

Een warmtemeter van het integrale type – hier kortweg warmtemeter – meet zowel het waterdebiet als het verschil tussen de temperatuur van het water dat aan de eenheid geleverd wordt, en de temperatuur van het water dat naar de centrale bron terugkeert. De meter heeft ook een rekeneenheid die het debiet en het temperatuurverschil omrekent in de geleverde warmte of koude. De afgelezen waarde is de som (of integraal) van de geleverde vermogens gedurende een bepaalde tijd, in de eenheid kWh. De rekeneenheid is elektronisch. 

Warmtekostenverdeler

Een warmtekostenverdeler is een apparaatje dat registreert hoeveel warmte een radiator bij benadering afgeeft. Daarom moet er op iedere radiator een warmtekostenverdeler geïnstalleerd worden. Oudere modellen waren vaak verdampingsmeters, tegenwoordig zijn warmtekostenverdelers elektronisch. De nieuwere modellen zijn uitgerust met een of twee sensoren. De eerste sensor meet de temperatuur van de radiator, de tweede – indien aanwezig – de kamertemperatuur. Wanneer de radiator warm wordt, zal de temperatuur van de radiator hoger zijn dan die van de kamer. Op dat moment begint de het telmechanisme in de warmtekostenverdeler te lopen. Hoe warmer de radiator, hoe sneller de meetwaarde stijgt.

Dit is een relatieve meting: de warmtekostenverdeler meet niet hoeveel kWh aan verwarming geleverd werd, maar hoeveel warmte één radiator in vergelijking met andere radiatoren in het gebouw heeft afgegeven. De grootte van de radiator speelt ook mee: een grotere radiator zal bij dezelfde watertemperatuur meer warmte afgeven dan een kleine radiator. De grootte van de radiator wordt daarom ook meegenomen in de berekening van het relatieve verbruik.

Watermeter

Een watermeter is gelijkaardig aan de meter voor uw aansluiting op de waterleiding. De watermeter wordt geplaatst op de leiding die warm tapwater aan een (woon)eenheid levert en registreert hoeveel m3 warm water verbruikt wordt.