Slimme netten/meters

Een slim net is een elektriciteitsnetwerk dat op een kosten-efficiënte manier het gedrag en de acties van alle gebruikers aangesloten op dit net integreert: producenten, consumenten en netgebruikers die zowel produceren als consumeren (= prosumenten).
De slimme meter is een nieuwe generatie meter die de huidige, traditionele meter vervangt. Met de slimme meter krijgt een klant meer inzicht in zijn energieverbruik.
Waarom wordt nagedacht over slimme netten/slimme meters? Wat is de achterliggende idee?
Het energievraagstuk is wereldwijd één van de grootste maatschappelijke en economische uitdagingen. Hier wordt het ruimer kader geschetst waarbinnen de discussie over slimme netten/slimme meters plaatsvindt.
Eandis en Infrax spelen een sleutelrol in het onderzoek rond slimme meters in Vlaanderen. Daarom startten zij een aantal proefprojecten op. U vindt hier een stand van zaken.
VREG deed onderzoek rond slimme meters, waarbij het een kosten-batenanalyse maakte, de functionaliteiten oplijstte en de privacy onder de loep nam.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700