Schulden aflossen

Het verbruik van het hulpkrediet en het verbruik op 10 ampère is niet gratis. Dit  verbruik wordt automatisch terugbetaald via de opladingen van uw  budgetmeter.

Laadt u uw kaart voor minder dan 50 euro op?
Dan wordt ten hoogste 35 procent (of iets meer dan een derde) afgehouden om uw schuld af te lossen.

Laadt u uw kaart voor meer dan 50 euro op?
Dan wordt 35 procent van 50 euro afgehouden + alles boven 50 euro om uw schuld af te lossen

Voorbeeld
U hebt een schuld van 100 euro voor het noodkrediet en de 10 ampère. 

 • Stel: U laadt uw kaart op voor 20 euro.
  Maximaal 7 euro wordt afgehouden om uw schuld te betalen, namelijk 35 procent van 20 euro.
  Uw budgetmeter wordt voor het resterende bedrag, dus 13 euro opgeladen.
  Uw schuld bedraagt nog 93 euro (100 euro - 7 euro).
   
 • Stel: U laadt uw kaart op voor 80 euro.
  Er wordt 47,5 euro afgehouden om uw schuld te betalen, namelijk 17,5 euro (35 procent van 50 euro) + 30 euro (alles boven 50 euro).
  Uw budgetmeter wordt geladen voor 32,5 euro (80 – 47,5 euro).
  Uw schuld bedraagt nog 52,5 euro (100 – 47,5 euro).


Ook de schulden bij de netbeheerder voor de energie die u verbruikt hebt vóór de plaatsing van de budgetmeter, moeten afgelost worden. Als deze schulden lager zijn dan 750 euro, stuurt de netbeheerder u een brief waarin hij u voorstelt om deze schuld af te bouwen met 5 euro per week per energie via de budgetmeter. Als u dus zowel schulden heeft voor elektriciteit als voor aardgas, betaalt u 10 euro per week af via uw budgetmeters. Op die manier kunnen deze schulden afgelost worden op maximaal 3 jaar. Dit betaalplan start ten vroegste 30 dagen nadat u de brief kreeg. Als u toch een andere regeling voor de betaling van uw schuld wil uitwerken, kunt u tot 5 dagen voor de start van het voorgestelde betaalplan contact opnemen met uw netbeheerder om dit te bespreken.  

Voor schulden vanaf 750 euro voor elektriciteit en/of aardgas of 1.000 euro voor elektriciteit en aardgas samen, moet de netbeheerder eerst naar de LAC vooraleer hij deze schulden eventueel mag programmeren in de budgetmeter. 

Let op: ook als u niet oplaadt, tikt de afbouw van de schuld verder en wordt het krediet in uw budgetmeter negatief. Door op te laden wordt dit negatief krediet terug aangezuiverd.


Uw netbeheerder bezorgt u elk jaar een duidelijk overzicht van uw schulden.
De budgetmeter kan niet gebruikt worden om schulden bij uw vroegere leverancier terug te betalen. Dat betekent niet dat u die schulden niet meer moet betalen. 

 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700