Richtlijnen consultaties

Het houden van publieke consultaties bij onze belanghebbenden is een belangrijk proces.

Daarom legden we interne richtlijnen vast voor de publieke consultaties die we organiseren in het kader van onze taken en bevoegdheden als regulator van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

Doel hiervan is duidelijkheid te verschaffen over het verloop van het consultatieproces en hoe we omgaan met de eventuele vertrouwelijkheid van de overgemaakte opmerkingen tijdens een consultatie.

De richtlijnen rond publieke consultaties zijn nu terug te vinden in deel 6 van deze nieuwe mededeling.