Registratie met eID

Om fraude tegen te gaan en in het kader van het versterken van de IT-veiligheid kent de VREG vanaf 23 november 2016 enkel nog certificaten toe aan personen of ondernemingen waarvan we 100% zekerheid hebben over de identiteit. 

Daarom vragen we sinds augustus 2015 aan iedereen die recht heeft op certificaten of die eigenaar is van certificaten om zich éénmalig te registreren met zijn of haar rijksregisternummer en – indien van toepassing - het ondernemingsnummer  van de onderneming. 

Tussen 10 oktober en 23 november 2016 kan u zich tijdelijk niet registeren.  

Vanaf 23 november 2016 wordt uw netbeheerder Eandis of Infrax het unieke aanspreekpunt voor alles wat met uw zonnepanelen te maken heeft.  Eandis/Infrax contacteert u vanaf november 2016 met alle informatie over de nieuwe webtoepassing .  

Als u zich nog niet geregistreerd heeft, zal u dit alsnog in orde kunnen brengen vanaf 23 november 2016 via de nieuwe webtoepassing van Eandis/Infrax.

Meer informatie over het uniek webportaal Eandis/Infrax 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700