Registratie met e-ID of token

Opgelet! De meeste eigenaars van zonnepanelen hebben geen toegang nodig tot deze nieuwe databank. Zij kunnen voor het verkopen van hun groenestroomcertificaten en al hun vragen rond hun dossier terecht bij de netbeheerders. Meer info

Enkel eigenaars van zonnepanelen > 10 kW die hun garanties van oorsprong willen verkopen, doen dat in deze nieuwe toepassing van de VREG. 

Waarom registreren?

Wanneer kan ik mij registreren?

Manieren van registratie?

Hoe breng ik mijn registratie in orde?
 

Waarom registreren?

In de nieuwe certificatendatabank is specifieke aandacht besteed aan een versterkte beveiliging van de toegang tot uw gegevens en uw certificatenportefeuille.

We namen volgende maatregelen:

  • bij elk bezoek aan de certificatendatabank zal u zich moeten legitimeren via uw e-ID of een federaal token om toegang te krijgen tot uw certificatenportefeuille;
  • ondernemingen kunnen hun werknemers toegang geven tot de certificatenportefeuille van de onderneming; als de onderneming een “lokale beheerder” aanduidt, zal hij/zij de toegangsrechten van de werknemers van de onderneming tot de certificatenportefeuille zelf kunnen en moeten beheren;
  • u of uw onderneming kan ook een andere onderneming een mandaat geven om uw certificatenportefeuille te beheren of consulteren.

Om het bovenstaande te kunnen faciliteren is het nodig om absoluut zeker te zijn van de identiteit van de houder van de certificatenportefeuille.  

Dit doen we via:

  • de registratie van het rijksregisternummer van elke natuurlijke persoon met een certificatenportefeuille;  enkel deze persoon krijgt dan via zijn e-ID of token toegang tot de certificatenportefeuille;
  • de registratie van het ondernemingsnummer van de onderneming met een certificatenportefeuille, evenals de registratie van het rijksregisternummer van de “lokale beheerder” van deze onderneming;  deze lokale beheerder kan dan bepalen welke werknemers van de onderneming (of andere gemandateerden) via hun e-ID of token toegang krijgen tot de databank.

Deze registratie moet gebeuren voor elke account van uw onderneming in de bestaande certificatendatabank.

De registratie en toegangsbeheer van de nieuwe certificatendatabank verloopt via het Toegangsbeheer van de Vlaamse Overheid

Wanneer kan ik mij registreren?

U kan zich tijdelijk niet registreren tussen 10 oktober en 23 november 2016. U kan dit wel opnieuw vanaf 23 november 2016 in onze nieuwe certificatendatabank

Manieren van registratie?

Er zijn twee manieren om u te registeren: 

1. via kaartlezer en e-ID

U hebt hiervoor een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart en uw PIN-code nodig.

Voor meer informatie over het aanloggen via e-ID:  http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-eid

2. via een federaal token

Als u al een token heeft, kan u zich registeren zonder kaartlezer. De procedure is dezelfde als die via de kaartlezer met e-ID.

Voor meer informatie over het aanloggen via token: http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-een-federaal-token

Opgelet: Er is een specifieke procedure voor de registratie van buitenlandse ondernemingen en niet-Belgen die niet in België wonen.  Neem hiervoor contact op met certificatendatabank@vreg.be

Hoe breng ik mijn registratie in orde?

Opgelet! De meeste eigenaars van zonnepanelen hebben geen toegang nodig tot deze nieuwe databank. Zij kunnen voor het verkopen van hun groenestroomcertificaten en al hun vragen rond hun dossier terecht bij de netbeheerders. Meer info

Enkel eigenaars van zonnepanelen > 10 kW die hun garanties van oorsprong willen verkopen, doen dat in deze nieuwe toepassing van de VREG. 

1. U klikt op uw persoonlijke registratielink die u per e-mail is opgestuurd. Dan komt u terecht op onderstaande pagina.  U vult uw emailadres in.  Als de certificatenrekening eigendom is van een onderneming kiest u voor “ik wil een ONDERNEMING aanmelden”.

2. Vervolgens komt u op een ander scherm terug waar u kies voor “aanmelden als BURGER”, ook al bent u bezig een onderneming aan te melden!

U moet immers ook geregistreerd worden als “lokale beheerder” van de toegangsrechten tot de certificatenportefeuille van uw onderneming. 

3. U identificeert zich met e-ID of token. U volgt daarvoor de instructies op het scherm.

Voor meer informatie over het aanloggen via e-ID:  http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-eid

Voor meer informatie over het aanloggen via token: http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-een-federaal-token

4. U komt vervolgens terecht op onderstaande pagina. U vult het ondernemingsnummer in.

U controleert de gegevens van de onderneming en laadt het ingevulde en ondertekende mandaat op. U kan via de volgende link het mandaat downloaden. Het ingevulde en ondertekende mandaat hebt u nodig om uw registratie af te ronden.

5. U krijgt bericht dat de registratie in orde is. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700