Onze reactie op het opinieartikel van De Standaard van 27/08 
‘Energietransitie leidt tot sociale dilemma’s’ en het artikel ‘Vreg laat alleenstaande meer en Tesla-rijder minder betalen’

Met de nieuwe nettarieven zorgen we er voor dat de alleenstaande op een appartement op termijn niet de dupe wordt van de “Tesla rijder” die zijn wagen snel wil laden.

Elektrische rijders die vandaag hun wagen snel laden aan een hoog vermogen betalen exact evenveel dan zij die dat meer gespreid doen. De “Tesla rijder” die vandaag zijn wagen snel laadt, zorgt nochtans voor een grote belasting van het elektriciteitsnet. Voorlopig kan dat net dat wel aan, maar met meer en meer elektrische wagens is dat over enkele jaren waarschijnlijk niet meer het geval. Als we geen maatregelen nemen, moeten de netbeheerders dan zware investeringen doen om het net voor iedereen betrouwbaar te houden. Voor die extra kosten draaien we dan met z’n allen op: de nettarieven zouden dan voor iedereen een pak hoger worden. De alleenstaande op een appartement krijgt dan een flink hogere factuur omwille van het gedrag van de “Tesla rijder”.

Met de nieuwe nettarieven en de digitale meter zullen elektrische rijders méér betalen dan vandaag wanneer zij hun wagen snel laden. Doen ze dat meer gespreid en investeren ze daarvoor in een slimme laadpaal, alleen dan kunnen ze besparen. Door hun aangepast gedrag belasten ze het net niet overmatig, worden bijkomende investeringen vermeden en blijven de nettarieven voor iedereen op termijn betaalbaar. Volgens Fluvius gaat het om miljarden euro’s die zo uitgespaard kunnen worden.

Vandaag betaalt de “Tesla rijder” een pak meer dan de alleenstaande en dat blijft ook in de toekomst zo.

Ook bij aangepast gedrag zullen elektrische rijders in de toekomst méér blijven betalen dan een kleinere verbruiker. Het grootste deel van de factuur blijft namelijk gebaseerd op het energieverbruik: wie minder verbruikt (kWh), betaalt minder.

Met de nieuwe nettarieven wordt enkel een deel van de netkosten op een andere manier verdeeld over alle afnemers: wie het net minder belast (kW), betaalt minder. Zolang een elektrische rijder zijn gedrag niet aanpast, zal hij ook meer betalen voor dit deel van de factuur dan een doorsnee afnemer.

Voor gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief, gelden de nieuwe nettarieven niet. Dat is momenteel het geval voor ongeveer 15% van alle Vlaamse gezinnen.

Conclusie

Met de invoering van de nieuwe nettarieven denken we toekomstgericht en vermijden we omgekeerde herverdelingseffecten op lange termijn.

Met deze verandering willen we niemand ‘afstraffen’ of ‘belonen’. Als regulator zorgen wij er enkel voor dat de nettarieven de huidige en mogelijke toekomstige kosten zo goed mogelijk verdelen in functie van het gebruik van het net. Zo geven we afnemers de juiste stimulansen en zorgen we er samen voor dat de factuur voor iedereen op termijn betaalbaar blijft.

Meer weten over de nieuwe nettarieven?
Zelf de simulatie doen?