Prosumententarief

Wie moet het prosumententarief betalen?

U hebt een klassieke meter

Wie zonnepanelen én een terugdraaiende teller heeft, betaalt het  prosumententarief . Het prosumententarief is de vergoeding die zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller sinds 2015 betalen voor het niet-gemeten gedeelte van hun gebruik van het distributienet.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

Om te weten hoeveel u zal moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied.

Hoe gebeurt de facturatie?

Uw energieleverancier rekent het prosumententarief aan via de voorschotfactuur of de jaarafrekening. De aanrekening startte op 1 juli 2015.

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief