Prosumententarief

Wie moet het prosumententarief betalen?

Bekijk onze veelgestelde vragen over het Arrest Grondwettelijk Hof

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

Om te weten hoeveel u zal moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied.

Hoe gebeurt de facturatie?

Uw energieleverancier rekent het prosumententarief aan via de voorschotfactuur of de jaarafrekening. De aanrekening startte op 1 juli 2015 en wordt pro rata aangerekend op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode.

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief