Prosumententarief

Wie moet het prosumententarief betalen?

Het decreet digitale meters voorziet voor wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, dat de meter virtueel blijft terugdraaien en dit gedurende 15 jaar na indienstname van de zonnepanelen. 
Eigenaars van zonnepanelen maken ook gebruik van het elektriciteitsnet. Ze nemen stroom af van het net op momenten dat hun zonnepanelen onvoldoende energie opwekken, ze injecteren stroom op het net op momenten dat hun zonnepanelen energie opwekken die ze zelf niet onmiddellijk verbruiken. Om ook eigenaars van zonnepanelen bij te laten dragen voor het gebruik van het distributienet betalen zij het prosumentarief.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

Om te weten hoeveel u zal moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied.

Hoe gebeurt de facturatie?

Uw energieleverancier rekent het prosumententarief aan via de voorschotfactuur of de jaarafrekening. De aanrekening startte op 1 juli 2015 en wordt pro rata aangerekend op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode.

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief

Prosumententarief