Prosumententarief

Eigenaars van zonnepanelen consumeren (een deel van) de energie die hun zonnepanelen opwekken zelf. Maar zonne-energie heeft één grote handicap: ze moet onmiddellijk verbruikt worden op het moment dat ze opgewerkt wordt. Batterijen kunnen die handicap helpen oplossen – ze kunnen de opgewekte energie opslaan, om dan later te consumeren - maar die zijn voorlopig nog duur en staan technologisch ook nog niet helemaal op punt.

Dat betekent dat de meeste zonnepaneleneigenaars toch gebruik maken van het distributienet:

  • ze nemen energie af van het net op het moment dat hun zonnepanelen geen energie of te weinig energie opwekken (bv ’s nachts, of op momenten dat de zon niet of te weinig schijnt)
  • ze injecteren energie op het net op het moment dat hun zonnepanelen meer energie opwekken dan ze op dat moment zelf verbruiken (bv overdag wanneer er niemand thuis is en er weinig of geen energie geconsumeerd wordt)

Het prosumententarief is de vergoeding die zonnepaneleneigenaars sinds 2015 betalen voor het gebruik van het distributienet.

Veelgestelde vragen over het Prosumententarief

Waarom wordt het prosumententarief berekend volgens het AC-vermogen van de omvormer(s) van mijn productie-installatie, en niet volgens het aantal (geproduceerde) kW?

Omdat het aantal kW van een zonnepanelen- of een andere productie-installatie zeer moeilijk te bepalen valt. Dat hangt immers af van verschillende factoren:

  • het soort installatie: fabrikant en type
  • de grootte van de installatie
  • de ouderdom van de installatie, sinds productie en sinds installatie: bij oudere installaties kan rendementsverlies optreden
  • bepaalde lokale eigenschappen van de installatie (oriëntatie en hellingsgraad van zonnepanelen, rendementsverlies door constructie of bijvoorbeeld invloed van schaduw bij zonnepanelen, frequentie van onderhoud, defecten,...)

Omdat zoveel lokale parameters meespelen, die grondig kunnen verschillen en ook vaak onzeker zijn, is het heel mogelijk om het vermogen van een installatie te bepalen. Het vermogen van de omvormer is een eerlijker en transparantier alternatief als tariefdrager.

80% van de PV-installaties ≤ 10 kW in Vlaanderen heeft bovendien een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) dat kleiner is dan het piekvermogen van de installatie. Het is dus voor 80% van de zonnepaneleneigenaars gunstiger dat het vermogen van de omvormer(s) gebruikt wordt in plaats van het vermogen van de panelen zelf.

Voor meer technische vragen kan u terecht bij uw netbeheerder.

Wanneer verandert het prosumententarief?

Het prosumententarief is een distributienettarief, het moet de kosten dekken die de netbeheerders maken. Net zoals de andere nettarieven moeten de netbeheerders elk jaar een voorstel doen voor het prosumentarief. Dat zal onder andere afhangen van de kosten die ze moeten maken, bijvoorbeeld voor het leggen en onderhouden van leidingen, maar ook voor het opkopen van certificaten voor groene stroom en WKK en het uitbetalen van premies. De VREG moet die nettarieven dan – na grondig onderzoek – goedkeuren. Het prosumententarief wijzigt dus elk jaar.

Prosumententarief 2019

Betalen alle zonnepaneleneigenaars het prosumententarief? Betalen bedrijven ook het prosumententarief?

Als het vermogen van uw zonnepaneleninstallatie minder dan 10 kW bedraagt, of gelijk is aan 10 kW, moet u het prosumententarief betalen. De meeste particuliere installaties vallen onder die grens, en betalen dus het prosumententarief.

Ook bedrijven met een decentrale productie-installatie betalen distributienettarieven. Bedrijven met een installatie ≤ 10 kW betalen ook prosumententarief, net zoals de meeste gezinnen.

Bedrijven met een grotere installatie > 10 kW hebben doorgaans een bidirectionele meter en betalen zowel een tarief voor injectie (stroom op het net zetten) als een tarief voor afname (stroom van het net halen). Zij betalen de periodieke distributienettarieven voor afname en injectie naargelang de klantengroep en het aansluitingstype waartoe ze behoren.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het tarief verschilt van netbeheerder tot netbeheerder. Afhankelijk van waar u woont, uw netgebied, zal u iets minder of iets meer betalen. Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van uw zonnepaneleninstallatie. Hoe groter dat vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Het maximale AC-vermogen van de omvormer is de beste indicator, omdat die de maximale impact van uw installatie op het distributienet weergeeft.

Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.

Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.

Prosumententarief 2019

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Het prosumententarief is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van uw zonnepanelen. Hoe groter dat vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Het maximale AC-vermogen van de omvormer is de beste indicator om de maximale impact van uw installatie op de werking van het net aan af te meten. Het prosumententarief zal, net als dat het geval is voor energieverbruikers zonder zonnepanelen, verschillen van netbeheerder tot netbeheerder.

Ik huur een woning met zonnepanelen op het dak. Betaal ik dan prosumententarief als huurder, of betaalt de verhuurder?

Diegene die de elektriciteit verbruikt, moet het prosumenten betalen. De verbruiker heeft immers ook het voordeel van de teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit. Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de installatie die het prosumententarief betaalt.