Prosumententarief

Wie zijn zonnepanelen heeft laten keuren voor eind 2020 betaalt een prosumententarief . Het prosumententarief is de vergoeding die zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller sinds 2015 betalen voor het niet-gemeten gedeelte van hun gebruik van het distributienet.

De digitale meter verandert het één en ander voor zonnepaneleneigenaars. Als bij u een digitale meter geplaatst wordt, heeft u voor de nettarieven de keuze.

  • De digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt prosumententarief.
  • U wordt voor uw nettarieven afgerekend op basis van wat u werkelijk afneemt. De overstap wordt pas gemaakt op het ogenblik van de eerstvolgende eindafrekening.

Het decreet digitale meters voorziet voor wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, dat de meter virtueel blijft terugdraaien en dit gedurende 15 jaar na indienstname van de zonnepanelen (artikel 31).

We zijn geen voorstander van artikel 31 omdat het op verschillende vlakken discriminerend is. Daarnaast gaat dit artikel in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid. We beslisten daarom om een vernietigingsberoep in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen dit artikel 31. Onze beslissing gaat over het deel nettarieven. Er zijn ook andere partijen die een beroep indienden, waardoor gans het principe van de terugdraaiende teller op de helling staat. De uitkomst van het arrest is onzeker. 

Veelgestelde vragen over het Prosumententarief