Vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende buurlanden in januari 2020