De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België over 2010